PRESSINBJUDAN: Invigning Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning

Pressmeddelande
12 oktober 2022

Dagens kärnvapenhot är det värsta sedan kalla krigets slut. Hur hamnade vi här och vilken roll kan det nystartade Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning spela? Den 19 oktober inviger Uppsala universitet detta högaktuella centrum. Invigningstalar gör bland annat Beatrice Fihn, chef för antikärnvapenrörelsen ICAN samt mottagare av Nobels fredspris 2017 och Rupal N. Mehta, universitetslektor i statsvetenskap vid University of Nebraska-Lincoln, USA. FN:s biträdande generalsekreterare för nedrustningsfrågor, Izumi Nakamitsu, invigningstalar på distans.

Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning, AMC, inrättades 2021 vid Uppsala universitet, med ett nationellt uppdrag att samla världens kunskap kring nedrustningsfrågor. AMC ska tillhandahålla utbildning, forskning och policystöd i frågor om nedrustning, samarbeta med internationella forskare, utbilda framtida generationers nedrustningsexperter och bidrar till att informera allmänheten om nedrustningsfrågor. Läs mer på uu.se/alvamyrdalcentre

Journalister är välkomna till invigningen, onsdag 19 oktober. Dörrarna till aulan öppnar 14:15, ceremonin startar 15:00.
Plats: Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala.
Anmälan krävs. Mejla press@uu.se och berätta hur många som kommer samt om ni önskar intervjua någon särskild person. Senast måndagen den 17oktober.

Talare:

Beatrice Fihn, chef för antikärnvapenrörelsen ICAN, mottagare av Nobels fredspris 2017

Izumi Nakamitsu, FN:s biträdande generalsekreterare för nedrustningsfrågor - deltar via länk.

Ann-Sofie Nilsson, chef för utrikesdepartementets enhet för nedrustning och ickespridning

Rupal N. Mehta, universitetslektor i statsvetenskap vid University of Nebraska-Lincoln, USA

Cecilia Wikström, styrelseordförande för Alva Myrdal-centrum

Peter Wallensteen, professor inom freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Tora Holmberg, professor i sociologi och vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet

Invigningen är även öppningsceremoni för AMC:s första konferens som kommer att hållas årligen. Hela programmet för konferensen (19-22 oktober) hittar du här: https://www.uu.se/alvamyrdalcentre/Annual+Conference

Bilder för nedladdning:
AMC2022 

Senast uppdaterad: 2021-03-24