Nya hedersdoktorer utsedda vid Uppsala universitets fakulteter

Pressmeddelande
20 oktober 2022

Vetenskapsjournalisten Ulrika Björkstén är en av 24 nya hedersdoktorer vid Uppsala universitet. Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.

Det är universitetets nio fakulteter som utser hedersdoktorer, inte rektor eller universitetsledningen i övrigt. Promotionen av de 24 nya hedersdoktorerna äger rum i Universitetshuset den 27 januari 2023.

Läs mer om titeln hedersdoktor och om tidigare utsedda hedersdoktorer vid universitetets fakulteter.

Fakulteterna som hör till området för humaniora och samhällsvetenskap har utsett 10 nya hedersdoktorer. Bland dem finns till exempel Ulrika Björkstén, vetenskapsjournalist vid Sveriges Radio, som blir hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten. I motiveringen lyfter fakulteten särskilt hennes förmåga att i sin journalistiska gärning balansera, sammanfatta och förklara vetenskapliga kunskapslägen utan missvisande förenklingar.

Läs mer om de nya hedersdoktorerna vid fakulteterna som hör till området för humaniora och samhällsvetenskap.

Medicinska och farmaceutiska fakulteten har utsett fem nya hedersdoktorer. Bland dem finns Cecilia Svanes som är professor vid Bergens universitet och forskar om luftvägshälsa och Michel Georges som är professor vid University of Liège och har gjort viktiga insatser inom genetiken. Man utser också Sveriges nationella vaccinsamordnare under covid-19-pandemin, Richard Bergström, till hedersdoktor.

Läs mer om de nya hedersdoktorerna vid medicinska och farmaceutiska fakulteten.

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har utsett nio nya hedersdoktorer som är verksamma inom fält så som nanostrukturerade material, solceller, röntgenfysik, glaciologi och paleontologi. Fakulteten har också utsett Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet, till hedersdoktor. I motiveringen lyfts att Wold ofta tar upp och debatterar vanliga hälsomyter i media och har publicerat uppmärksammade artiklar som visat hur kvinnor systematiskt missgynnats inom den akademiska världen.

Läs mer om de nya hedersdoktorerna vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

För mer information och kontakt med promotionsvärdarna, kontakta biträdande presschef Linda Koffmar, tel: 070-4250864, e-post: linda.koffmar@uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24