Forsskålsymposiet 2022: Akademisk frihet - realitet eller chimär?

Pressmeddelande
17 november 2022

Årets Forsskålföreläsare är Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statskunskap vid Uppsala universitet. I sin föreläsning kommer hon att fokusera på akademisk frihet, något många säger sig värna. Men vad innebär akademisk frihet egentligen? Efter föreläsningen följer ett debattsamtal med Lisa Irenius, Svenska Dagbladet, samt professorerna Arne Jarrick och Lena Marcusson. Programmet är öppet för allmänheten.

Inom politiken och i den allmänna debatten talar sig många varma för akademisk frihet. Men vad innebär då akademisk frihet? I litteraturen knyts begreppet dels till institutioner (lärosäten), dels till individer (forskarna och lärarna). Det förra avser högskolornas möjligheter till självstyre – i relation till exempelvis regering, riksdag och marknaden – medan den individuella akademiska friheten avser rätten till professionellt självbestämmande som tilldelas den enskilda läraren och forskaren i undervisningen och forskningen. Det är också centralt att förstå institutionell autonomi och individuell akademisk frihet som ömsesidigt beroende: Institutionell autonomi är ett nödvändigt, men inte tillräckligt villkor för individuell akademisk frihet. Enkelt uttryckt kan ett universitet eller en högskola inskränka sina medarbetares frihet på sätt som bryter mot idén om den enskilda forskarens och lärarens akademiska frihet.

I sin föreläsning Akademisk frihet - realitet eller chimär kommer Shirin Ahlbäck Öberg sammanfattningsvis att belysa de institutionella svagheterna i dagens svenska system, och påtala på vilket sätt det påverkar forskarna och lärarnas situation vid våra lärosäten.

Föreläsningen följs av ett panelsamtal modererat av journalisten Maria Ripenberg.

Paneldeltagare är:

Lisa Irenius, kulturchef på Svenska Dagbladet
Arne Jarrick, professor emeritus i historia, Stockholms universitet och Institutet för Framtidsstudier
Lena Marcusson, professor emerita i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

Datum & tid: 24 november, kl. 13:15-16:00
Plats: Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3, Uppsala

Om Peter Forsskål

Peter Forsskål (1732–1763) var filosof, nationalekonom, orientalist och botanist. Han räknas som en av Linnés lärjungar och avled år 1763 under en vetenskaplig expedition till det som idag är Jemen. Forsskål har beskrivits som den ende egentlige upplysningsfilosofen i Sverige. Mest känd för eftervärlden har Forsskål blivit för sin avhandling ”Tankar om den borgerliga friheten” som han gav ut under kuppartade former 1759.

Arrangörer: Uppsala Forum, Uppsala universitet och juridiska institutionen uppmärksammar genom ett årligt återkommande Forsskålsymposium Forsskåls gärning och idéer. Inom ramen för symposiet ges varje år en Forsskålföreläsning på ett tema som ligger Forsskåls gärning nära.

För mer information kontakta Mattias Vesterlund 018-4715353, mattias.vesterlund@ires.uu.se

Bilder för nedladdning:
Shirin Ahlbäck Öberg 

Senast uppdaterad: 2021-03-24