Debatt och ny bok om diskriminering i dagens Sverige

Pressmeddelande
20 februari 2008

Vad är rasism i dagens Sverige? Hur används begreppet ”kultur” i media? Hur kommer det sig att förväntningar på kvinnors beteende rotas in i deras ”kulturella bakgrund”? Vilka är det som får eller inte får uttala sig om ”kultur”? Den 22 februari diskuteras dessa frågor vid paneldebatt som avslutas med ett boksläpp av en ny antologi om diskriminering.

Eftermiddagen tar avstamp i den aktuella samhällsdebatten kring makt, media och myndighetsutövande i relation till kultur, heder och sexualitet. Paneldebatten kommer att presentera olika och ibland konkurrerande perspektiven som forskare arbetar med gällande dessa frågor och öppnar upp för en levande, konstruktiv diskussion. Där medverkar etnologerna Simon Ekström, Oscar Pripp och Fantaneh Farahani samt antropologen Mikael Kurkiala. Paneldebatten övergår kl.16.00 i ett boksläpp där en ny antologi om strukturell diskriminering i Sverige presenteras. Boken ger ett struktur- och maktorienterat perspektiv gällande “invandrarproblematiken”, de samhälleliga maktförhållandena och demokratin i Sverige. Författarna identifierar också särskilda mekanismer inom samhället som diskriminerar, exkluderar och omyndigförklarar invandrare. Det är en ganska dyster bild av det mångkulturella Sverige som framträder i de olika artiklarna. Etnisk diskriminering och exkludering är robusta eftersom de består av många ömsesidigt förstärkande mekanismer. Det svenska samhällets respons till invandrarna framstår som en komplex blandning av välvilja, solidariska åsikter och ideal samt inskränkta, protektionistiska eller till och med xenofobiska ståndpunkter. Men det Sverige som träder fram är inte genomgående ett samhälle som präglas av exkludering – det finns också många positiva krafter och motstånd mot rasism och diskriminering. Däremot finns det en tendens att en rasifierad politik breder ut sig. En slutsats är att goda intentioner inte räcker. Det behövs en systematisk kamp grundad på mänskliga värderingar och kunskap om strukturella mekanismer för att åstadkomma jämlikhet och allas välstånd i ett demokratiskt mångkulturellt samhälle. Under boksläppet medverkar antologins redaktörer (Tom R. Burns, Zenia Hellgren, Nora Machado, Göran Brodin), några av författarna (Zenia Hellgren, Sami Lipponen) och professor Helena Flam (Leipzig universitet). Eftermiddagen arrangeras av IMER-seminariet (Internationell Migration och Etniska Relationer) vid sociologiska institutionen i samarbete med Centrum för multietnisk forskning. Seminariet är öppet för forskare, studenter, doktorander och praktiker som arbetar med dessa frågor. Journalister hälsas välkomna! Tid och plats: Fredag 22 februari, föreläsningar och paneldebatt kl. 13.15.40, boksläpp kl. 16-19, Engelska parken. Thunbergsv. 3H, Sociologiska institutionen, plan 0, rum 3-0028. Mer information och program: http://www.soc.uu.se/forskningseminarie.php?g=7&s=1 Boken "Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor" om strukturell diskriminering i Sverige ges ut av Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala universitet, http://publications.uu.se/abstract.xsql?dbid=8107 Kontakt: Magdalena Brzezinska, Koordinator för IMER-seminariet, tel: 018-471 11 77, e-post: magdalena.brzezinska@soc.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24