Nätverk för svensk nanoforskning stärks

Pressmeddelande
21 februari 2008

Det svenska nätverket för nano- och mikrofabrikation, MyFab, stärks nu genom ett anslag på 75 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Målet att bli en nationell resurs har kommit ett steg närmare.

- Detta stärker vår profil i Uppsala med inriktning mot nya material och tillämpningar, t ex inom bioteknik, säger Stefan Nygren, laboratoriechef på Ångströmlaboratoriet. MyFab samlar resurser för nano- och mikrofabrikation i de tre ledande universitetslaboratorierna i Sverige - på Uppsala universitet, KTH och Chalmers. Tanken är att MyFab ska koppla samman behov och resurser så effektivt som möjligt. - Investeringarna vi nu planerar är en satsning på den idag bästa utrustning som över huvud taget går att köpa. Gemensamt har vi en väldig styrka, säger Thomas Swahn ny föreståndare sedan hösten 2007. Anslaget från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ger ett viktigt tillskott till nätverkets infrastruktur. MyFab fungerar som en enda ingång dit svenska och internationella forskare, liksom företag inom nano- och mikroteknologiområdet, kan vända sig med sina behov och snabbt lotsas till lämplig och ledig utrustning. Laboratorierna är inte identiska utan har något olika profiler. Läs hela pressmeddelandet på Chalmers hemsida. Läs även mer på MyFabs hemsida. För mer information: Stefan Nygren, labchef, mikrostrukturlaboratoriet, Uppsala universitet, 018-471 31 00, 070-425 08 03, Stefan.Nygren@angstrom.uu.se, Thomas Swahn, föreståndare för MyFab, 031-772 46 76, thomas.swahn@cit.chalmers.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24