Krig och fred nyåret 2007

4 januari 2007

Världen har färre krig idag än för 15 år sedan. En tredjedel av alla konflikter efter det kalla kriget har avslutats med fredsavtal.

Publicerad 2007-01-04

Men minskningen har avstannat. Sedan 2001 har en rad konflikter trappats upp, fått nya aktörer och därmed blivit mer komplicerade. Detta framgår i två rapporter från Uppsala konflikdataprogram vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

1990 fanns det 49 väpnande konflikter i världen, 2005 var antalet 31. De största väpnade konflikterna är de i Irak, Afghanistan, Colombia, Kashmir och fram till början av 2006 inbördeskriget i Nepal.

En av rapporterna visar att en tredjedel av alla konflikter efter det kalla kriget har avslutats med fredsavtal. Det beskrivs som historiskt unikt.
– Mer än 140 avtal har ingåtts och de har skapat förutsättningar för en varaktig fred, säger forskaren Lotta Harbom.

– Det internationella fredsarbetet har varit mer framgångsrikt än man ofta inser, menar programmets ledare professor Peter Wallensteen, som också ser det som ett resultat av avgående generalsekretaren Kofi Annans insatser. En kombination av tålmodigt arbete med eldupphör, fredsprocesser och utanförestående tredjeparter har bidragit till resultat.

Sedan 2001 har dock en rad konflikter trappats upp, fått nya aktörer och därmed blivit mer komplicerade.
– Många av dessa är nära förknippade med kampen mot terrorismen, påpekar docent Erik Melander, biträdande ledare för konfliktdataprogrammet.

Krigen i Irak och Afganistan, som först verkade vara övertygande segrar för USA och dess allierade visar sig nu endast vara pauser i ett längre krig. Andra exempel är väpnade konflikter mellan Israel och terrorstämplade Hizbullah i Libanon, mellan Etiopien och islamiska domstolarnas råd i Somalia, och förnyad intensitet i det colombianska inbördeskriget, där regeringsmotståndare också beskrivits som terrororganisationer.
– Dessa konflikter har litet utrymme för förhandlingslösningar och riskerar att bli långvariga, menar Erik Melander.

Striderna i västra Sudan har fortsatt i stor omfattning trots ett fredsavtal i maj. Forskaren Johan Brosché påpekar att just konflikten i Darfur har en del extrema inslag för att vara ett inbördeskrig. Det förekommer mycket våld mot civila, etnisk rensning och kriminella grupper är aktiva. Det finns också splittring på rebellsidan, som utnyttjas av regeringen som dessutom använder sig av en särskild milis. Konflikten i Darfur har nu spridit sig till angränsande Chad och Central Afrikanska Republiken. Till bilden hör motsättningar mellan nomader och bofast befolkning och att dessa förvärrats av Saharas ökade utbredning och andra klimatförändringar

För mer information, kontakta Lotta Harbom, 018-471 7179, Johan Brosché, 018- 471 6106, Erik Melander, 018-471 6107, Peter Wallensteen, 018-471 2352.

Läs mer om Konfliktdataprogrammet

Skribent: Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2021-03-24