Halvdag om Johannespassionen av Bach

Pressmeddelande
26 februari 2008

Hur är det att förvalta musiktraditionen i en av Backs egna kyrkor? Den 5 mars arrangeras ett symposium kring J.S Bach - Johannespassionen. Det kommer att handla om tradition, tolkningsideal och vad som kan hända under ett framförande. Dagen avslutas med konsert i universitetsaulan.

Symposiet handlar om Johannespassionen och Bach och bland deltagarna finns Jürgen Wolf, kantor i Nikolaikirche i Leipzig. Han kommer bland annat att tala om hur det är att förvalta musiktraditionen i en av Bachs egna kyrkor. Eftermiddagen kommer också att handla om uppförandepraxis, instrumentation och tolkningsideal genom tiderna. Deltar gör även Körcentrums föreståndare professor Stefan Parkman samt medlemmar ur Drottningholms Barockensemble och Uppsala Akademiska kammarkör, UAK. Tillsammans framför de också den avslutande konserten - då deltar även solisterna Ulf Lundmark, Lars Arvidson, Karin Roman, Ivonne Fuchs och Leif Aruhn-Solén. Bakom evenemanget står Körcentrum vid Uppsala universitet i samarbete med Sensus studieförbund. Tid och plats: 5 mars, kl. 13-17 på Musicum, Kyrkogårdsgatan 4. Konserten ges i Universitetsaulan med början kl. 19.30. Mer information och program på Körcentrums hemsida. Kontaktperson: Inger Wikström, producent Körcentrum, tel: 018-471 62 06, inger.wikstrom@musik.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24