Svensk idéhistoria fyller 75 år

Pressmeddelande
29 februari 2008

I mars 1933 installerades Johan Nordström som den förste svenske professorn i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Hur såg lärdomshistorien ut då, hur ser den ut idag och vad kan vi förvänta oss av framtiden? På 75-årsjubileet måndagen den 3 mars diskuteras de här frågorna i form av ett symposium och en minnesföreläsning i Universitetshuset.

Den första professuren i idé- och lärdomshistoria var en donationsprofessur som inrättades i samband med att man vid Uppsala universitet firade 300-årsminnet av Gustaf II Adolfs död. - Att ämnet kom att kallas idé- och lärdomshistoria hade sina särskilda poänger. Johan Nordström ville kombinera vetenskapshistoria, som kallades history of science i England och USA, med intellektuell historia, det som i Tyskland betecknades som Geisteswissenschaft, berättar Tore Frängsmyr, professor emeritus i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet. I över 30 år var professuren i Uppsala den enda i sitt slag i Sverige. Numera finns ämnet vid de flesta svenska universitet och högskolor, men kallas på vissa ställen enbart idéhistoria. Uppsala universitet har, förutom den ursprungliga professuren, idag ytterligare en med vetenskapshistorisk inriktning. 75-årsfirandet den 3 mars inleds med symposiet Den idéhistoriska utmaningen, där deltagarna blickar bakåt i tiden men framför allt intresserar sig för situationen idag. Katarina Leppänen från Göteborgs universitet berättar om idé- och lärdomshistoria under mellankrigstiden, sett ur ett nordiskt perspektiv, medan Christer Nordlund från Umeå universitet talar om behovet av att ha med idéhistoriker i andra typer av forskningsprojekt. Det tredje föredraget hålls av Rebecka Lettevall från Nobelmuseet som bland annat har studerat Europabegreppet ur ett idéhistoriskt perspektiv. Efter föredragen hålls en paneldiskussion med forskare som disputerat inom de senaste åren. Senare samma kväll, i samband med Lärdomshistoriska Samfundets årsmöte, håller professor emeritus Tore Frängsmyr en minnesföreläsning om Johan Nordström och lärdomshistoriens födelse. Tid och plats: måndagen den 3 mars i Universitetshuset. Symposiet hålls klockan 13-16 i sal IV och minnesföreläsningen klockan 19 i sal IX. Program: http://www.idehist.uu.se/jubileum.html För mer information, kontakta Hanna Östholm (om programmet), 018-471 79 59, 076-711 82 06, e-post: Hanna.Ostholm@idehist.uu.se eller professor emeritus Tore Frängsmyr (om lärdomshistoriens utveckling), 018-471 15 79, 070-425 01 79, e-post: Tore.Frangsmyr@idehist.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24