Studievägledare lär sig leda nya vägar

Pressmeddelande
3 mars 2008

Nya regler för antagning och flera nya studieprogram: Uppsalas universitetsutbildningar genomgår, liksom i övriga Sverige, stora förändringar och gymnasieeleverna måste få aktuell information. Den 6 mars samlas över hundra av regionens studievägledare på Ångströmlaboratoriet för att bli uppdaterade inför vårens ansökningar.

Det är Studerandebyrån och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet som i samarbete med SLU anordnar en fortbildningsdag för studievägledare. De cirka 100 deltagarna kommer från gymnasier, grundskolor, komvux och folkhögskolor i Uppland, Västmanland, Stockholm, Åland och Dalarna. Bland annat får de information om helt nya utbildningsprogram, t ex tre nya kandidatprogram inom humaniora och en helt ny socionomutbildning vid Uppsala universitet samt utbildningssatsningar inom landsbygdsutveckling på SLU. - Vi kommer också att ha ett särskilt fokus på information om förberedande utbildningar, säger Sara Woldegiorgis, informatör vid MOR-enheten. Det handlar t ex om tekniskt och naturvetenskapligt basår, skogligt basår och Collegeåret. Studenter medverkar och berättar om sin väg in i högskolevärlden. Enhetscheferna för antagningsenheten vid respektive lärosäte berättar bland annat om nya regler kring antagningarna. Saknar man t ex behörighet för ett visst program kan man ändå komma in om man har ”reell kompetens”. - Jag kommer att berätta vad det är, hur det bedöms och ge några exempel. I vissa fall kan man också få extra poäng till betygen, även om det är ovanligt. Det handlar om att man skaffat sig något annat utöver betygen som bedöms som meriterande för just den utbildningen, säger Cilla Häggkvist, chef vid Uppsala universitets antagningsenhet. Tid och plats: 6 mars, kl. 9-15.30, Polhemssalen, Ångströmlaboratoriet Program: http://www.teknat.uu.se/mor/syvdag/Schema_Vagledardagen_080306.pdf Mer information: Sara Woldegiorgis, informatör MOR-enheten, 018-471 62 11, sara.woldegiorgis@angstrom.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24