Hugo Valentin-föreläsning om hur rasismen fick gott anseende

Pressmeddelande
4 mars 2008

Hur tyska intellektuella medverkade till att göra rasismen rumsren i nationalsocialismens Tyskland är temat för årets Hugo Valentin-föreläsning, som hålls den 5 mars vid Uppsala universitet. Föreläser gör Claudia Koonz, professor i historia vid Duke University, Durham, North Carolina. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Professor Claudia Koonz är en internationellt erkänd historiker, specialiserad på samhällsliv och offentlig kultur i Hitlers Tyskland. Hon har kartlagt hur vetenskapsmän, konstnärer och andra auktoriteter och professionella på den offentliga kulturens område aktivt medverkade till den stegvisa avhumaniseringen av judar och andra utpekade grupper. Det var till stor del på grund av att dessa aktörer började verka i överensstämmelse med de nya politiska idealen som nazisternas rasföreställningar kunde få en så bred förankring i det tyska samhället, vilket senare låg till grund för den nazityska massmordspolitiken under kriget. Detta är temat för Koonz föreläsning ”How Racism Became Respectable. Explorations of Nazi Public Culture”. Claudia Koonz fick stor internationell uppmärksamhet för undersökningen Mothers in the Fatherland. Women, the Family, and Nazi Politics (1987), där hon bland annat studerade nazismens gensvar hos kvinnor i Tyskland. Ett annat känt arbete är boken The Nazi Conscience (2003), som granskade den nazistiska ideologins rasistiska självförståelse. Ett av hennes nyare forskningsintressen är diskussionen kring bruket av huvudduk bland muslimska kvinnor i Västeuropa i vår egen tid. Här är det främst de mer subtila former av etnisk rädsla som kan avläsas i det offentliga samtalet som hon har intresserat sig för. Det här ämnet diskuteras på ett forskningsseminarium på historiska institutionen vid Uppsala universitet som Koonz deltar i den 6 mars. Tid och plats för Hugo Valentin-föreläsningen: onsdagen den 5 mars klockan 19.15, Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H. Program (pdf): http://www.hgs.uu.se/information_hgs/Valentin2008KoonzposterA5.pdf Hugo Valentin-föreläsningen arrangeras sedan starten 2001 av Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, och är en av Uppsala universitets hedersföreläsningar. För mer information, kontakta Tania Langerova på Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, 018-471 63 91, e-post: Tania.Langerova@hgs.uu.se, eller se http://www.hgs.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24