Fem nya ledamöter i konsistoriet

26 april 2007

Ericssons koncernchef Carl-Henric Svanberg ingår i konsistoriet från 1 maj 2007.

Regeringen har utsett nya ledamöter i styrelserna för landets universitet och högskolor från och med 1 maj 2007 till 30 april 2010. Ericssonchefen Carl-Henric Svanberg är en av fem nya ledamöter som utsetts vid Uppsala universitet.

Konsistoriet – universitetets styrelse – ansvarar för verksamhetens inriktning och organisation. Den operativa ledningen utövas av rektorn vid Uppsala universitet – Anders Hallberg. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Dessutom ingår lärar- och studentrepresentanter som väljs inom universitetet. Personalföreträdare har närvaro- och yttranderätt.

Regeringen har nu utsett nya externa ledamöter till konsistoriet enligt förslag från Uppsala universitet. Förordnandet gäller till och med 30 april 2010.

Hans Dalborg, som varit konsistoriets ordförande sedan 2003, får förlängt förordnande. Det får även förbundsordförande Anna Ekström och riksdagsledamoten Cecilia Wikström.

Ledamöter i Uppsala universitets konsistorium från och med 1 maj 2007 är:

Ekonomie doktor Hans Dalborg (ordförande):
Dalborg sitter i flera styrelser inom näringsliv, akademi och kultur och är bl a styrelseordförande i Nordea AB. Han har varit koncernchef för MeritaNordbanken.

Verkställande direktör Peter Ehrenheim:
Peter Ehrenheim är VD för GE Healthcare i Sverige sedan 2004. Han har tidigare haft ett flertal positioner inom företaget inom FoU, marknadsföring, tillverkning och affärsutveckling samt tre år varit chef för PL Biochemicals-fabriken i Milwaukee.

Förbundsordförande Anna Ekström:
Anna Ekström är ordförande för SACO sedan 2001. Hon har tidigare bland annat varit statssekreterare i Näringsdepartementet, planeringschef och ämnessakkunnig i Statsrådsberedningen och sekreterare i Arbetsdomstolen.

Docent Eskil Franck:
Eskil Franck var rektor på lärarhögskolan i Stockholm fram till hösten 2006. Han är docent i Nya Testamentets exegetik och har undervisat vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Han var rektor på Svenska kyrkans pastoralinstitut 1990-1997.

Divisionschefen Anne-Marie Pernulf:
Anne-Marie Pernulf är divisionschef på Akademiska sjukhuset i Uppsala och specialist i allmänmedicin. Hon har haft flera chefsbefattningar i Västerbotten, bland annat som chefsöverläkare och divisionschef i Umeå och som verksamhetschef vid Södersjukhuset. Hon kom till Akademiska sjukhuset 2003 för att bli chef för onkologi- och hand-plastik-öroncentrum.

Koncernchef Carl-Henric Svanberg:
Carl-Henric Svanberg är verkställande direktör, koncernchef och styrelseledamot vid Ericsson sedan 2003. Han har styrelseuppdrag inom bland annat Assa Abloy och Hexagon. Han var tidigare bland annat verkställande direktör och koncernchef för Assa Abloy AB.

Skådespelaren Anita Wall:
Anita Wall utbildades vid Dramatens elevskola och har sedan 1965 gjort en lång rad rollgestaltningar på Dramaten. Hon har också medverkat på andra teatrar, bl a på Stockholms stadsteater, Riksteatern, Intiman och Vasan och gjort många roller i radio och på TV och film.

Riksdagsledamoten Cecilia Wikström:
Cecilia Wikström företräder Uppsala län i riksdagen och är ledamot för folkpartiet liberalerna. Hon är dessutom vice ordförande i kulturutskottet. Wikström arbetade tidigare som präst i Uppsala domkyrka.

Lärar- och studentrepresentanter

Senast uppdaterad: 2021-03-24