Uppsalaforskare tilldelas prestigefyllt pris

8 januari 2007

Peter Stoica, professor i systemmodellering vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, har tilldelats utmärkelsen "2006 Society Award of the IEEE Signal Processing Society".

EEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineering) är världens största professionella tekniska organisation, och dess "Signal Processing Society" (SPS) är en av de största enheterna.

Utmärkelsen, som är den främsta inom denna organisation och enhet och en av de mest prestigefyllda i världen inom området signalbehandling, tilldelas en person med "enastående tekniska bidrag inom ett ämne erkänt av SPS och ett enastående ledarskap inom detta ämne".

Peter Stoica har tilldelats utmärkelsen för "enastående bidrag inom teori och tillämpningar av statistisk signalbehandling genom fundamentala forskningsartiklar och framstående böcker".

Han är en signalbehandlingsteoretiker som har utfört inflytelserik forskning inom ett flertal områden, till exempel spektralanalys, statistisk signalbehandling och systemidentifiering. Han har tillämpat sina forskningsresultat på ett stort antal viktiga praktiska problem, bland annat inom kommunikation, radar och biomedicin.

Listan över tidigare personer som fått denna utmärkelse omfattar forskare som är välkända inom området för sina nyskapande bidrag, de flesta av dem från USA. Peter Stoica är den första forskare från Europa på 25 år som har tilldelats denna prestigefyllda utmärkelse.

Kontakt med Peter Stoica:
Peter.Stoica@it.uu.se
pstoica@dsp.ufl.edu

Senast uppdaterad: 2021-03-24