Psykologi intresserar blivande studenter

8 maj 2007

Söktrycket är stort i ämnena psykologi och bettendevetenskap.

Beteendevetenskap, psykologi och personal- och arbetslivsfrågor - det vill de unga studera vid Uppsala universitet. Desto färre vill läsa naturvetenskap och inte många har sökt till masterprogrammen - vilket gäller för hela landet.

- Läget är ganska lika föregående år. Det kan kanske skilja på några hundra studenter, säger Hans Knutell, chef för antagningsenheten vid Uppsala universitet. Han ser att trenden vad gäller val av utbildningsprogram håller i sig. Psykologi, beteendevetenskap, samhällsvetenskap, juridik, PA-programmet och ekonomprogrammet är mycket populära.
Även kostvetarprogrammet har förhållandevis många sökande, totalt 530 personer - och det helt nya språkvetarprogrammet har glädjande nog 70 förstahandssökande, vilket är betydligt fler än antalet sökande till språkteknologi eller datavetenskap.
Hans Knutell är förvånad över att data inte lockar fler studenter.
- Där finns ju jobben! Många dataföretag plockar våra studenter redan innan de har avslutat sin utbildning.

Få naturvetare

Läkarprogrammet har som vanligt många sökande (535 förstahandssökande), även apotekarprogrammet är populärt – så också sjuksköterskeprogrammet med 418 förstahandssökande.
Dessvärre lockas inte dagens gymnasieungdomar till de naturvetenskapliga utbildningarna; antalet sökande till naturvetarprogrammet t ex, har minskat med hela 23 procent.
- Läget för landet som helhet är ännu värre, där har antalet sökande minskat med 28 procent, kommenterar Hans Knutell.
En ljusning är att civilingenjörsutbildningen med inriktning mot miljö och vatten har fått fler sökande än förra året, och att inriktningen mot energisystem är förhållandevis populär.
Kraftigt uppåt är det också för högskoleingenjörsutbildningen med inriktning mot byggsektorn. Kan alla byggprojekt runt om i landet måhända påverkat de unga i sitt val?
För de nya masterutbildningarna ser det däremot dåligt ut – vilket gäller för hela landet. Inom vissa området finns inte en enda sökande. Uppsala universitet har ju jobbat intensivt med att skapa nya masterutbildningar och erbjuder ett 70-tal, i hela landet finns fler än 400 masterutbildningar.

Nytt med master

Hans Knutell tycker inte att det är särskilt konstigt att så få har sökt masterutbildningarna.
- Utbildningarna är alldeles för nya, det finns just inga som kan söka. Det blir aktuellt först om tre år för dem som påbörjar en treårig utbildning i år, menar han.
Det är heller inte många studenter från Europa som har sökt till de engelskspråkiga masterutbildningarna, men desto fler studenter från afrikanska länder.
Totalt sett i hela landet har antalet sökande till programutbildningar för andra året i rad minskat – trots att antalet ungdomar som går ut gymnasiet blir fler och till antal kommer att öka fram till 2011, enligt beräkningarna.
- Kanske många unga väljer att jobba istället, det har ju lättat på arbetsmarknaden, kommenterar Hans Knutell.

Senast uppdaterad: 2021-03-24