Två av Vitterhetsakademiens tjänster till Uppsala

9 maj 2007

Stefan Mähl, universitetslärare och forskare i tyska vid Uppsala universitet, har fått en av Vitterhetsakademiens fyra tillsatta forskartjänster i humaniora. Coco Norén, forskare i romanska språk, har även hon fått en av dessa attraktiva femåriga tjänster.

- Det känns väldigt omtumlande och roligt att nu få möjlighet att forska mer eller mindre på heltid, säger Stefan Mähl, vid institutionen för moderna språk.
För närvarande har han ett vikariat i tyska, en universitetslektortjänst, vilket innebär att tiden för forskning är minimal. Inte desto mindre står han i begrepp att avsluta ett forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Det är en språkhistorisk undersökning om det tyska språkets ställning i Stockholm under medeltiden.

- Jag är ju språkhistoriker och specifikt intresserad av språket i norra Tyskland under den senare delen av medeltiden. Nu skulle jag vilja dyka ner i språkets syntax och de syntaxproblem som fanns under den här perioden. Många språkforskare har länge efterlyst en djupare analys på detta forskningsområde, säger Stefan Mähl.

Det är med medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som Svenska Akademien och Vitterhetsakademien utlyst sex tjänster för yngre disputerade forskare inom humaniora. Fyra av dessa tjänster är nu tillsatta, och två går till Uppsala.

- Konkurrensen är stenhård och det ett stort erkännande både för forskarna och för fakultetens nationella ställning, säger forskningssekreteraren Sven Jungerhem.

Senast uppdaterad: 2021-03-24