Digitaliserad katalog ska ge hjälp åt forskare

10 maj 2007

Projektet att digitalisera den äldre katalogen har tagit två år.

Cirka 750 000 sidor av den äldre katalogen har skannats in, berättar Pia Bodå.

Nu finns universitetsbibliotekets katalog över alla tryckta skrifter från slutet av 1400-talet och fram till 1962 tillgänglig på internet, i form av en bildkatalog med sök- och beställningsfunktion. - Det här är en milstolpe för blblioteket, till stor nytta för forskarna, säger projektledaren Pia Bodå.

Den äldre katalogen vid Uppsala universitetsbibliotek består av ett stort antal så kallade kapslar. Dessa kapslar upptar cirka en och en halv miljon skrifter, från slutet av 1400-talet fram till och med 1962. Det handlar om böcker, tidskrifter och annat tryckt material från hela landet som kommit till biblioteket i pliktexemplar, samt donationer och inköpta skrifter från övriga världen. Under denna period skrevs katalogen på blad och för hand vid Carolina Rediviva.
Nu har alltså den äldre katalogen skannats in och lagts i en sökbar databas på nätet, nåbar för alla. Antalet sidor som skannats in är cirka 750 000.
- Det har varit nödvändigt för att kunna bevara kvaliteten på de handskrivna originalbladen för att skapa en säkerhetskopia. Katalogbladen är ibland väldigt sköra och väl så tummade men en del av dessa avtryck har vi lyckats få bort med den nya tekniken, säger Pia Bodå, 1:e bibliotekarie och projektledare.

Kan förstora detaljer

Digitaliseringen innebär att man ska kunna bläddra i katalogerna utan risk för att förstöra sidorna. Var 20:e sida är också indexerad. Dessutom kan man zooma in och förstora enskilda detaljer på sidan och det går också att förfina själva utskriften..
När man från universitetsbibliotekets hemsida söker exempelvis katalogen över Linnés verk, så finner man denna 1700-talskapsel fulltecknad av noteringar från personer med sirliga handstilar. I marginalen finns också uppgifter om var i arkiven de olika skrifterna står uppställda.
- Visst är handstilarna vackra! En bildkatalog ger ett mycket visuellt intryck, menar Pia Bodå.

Projekt på två år

Projektet har tagit två år att slutföra och kostat en miljon kronor – pengar som beviljats av rektors strategiska medel. Tjänsten att digitalisera materialet har köpts in från ett externt dataföretag.
En tanke som ganska snart fann orealistisk var att lägga materialet i så kallat Marc-format – den gängse katalogiseringstekniken vid biblioteket. Men då skulle all text, varenda sida, behöva skrivas in manuellt eller importeras från andra databaser.
- I så fall skulle arbetet ta 200 år för en enda person, till skillnad från två år… Nu är det klart till nytta för både forskare och andra intresserade, säger Pia Bodå.

Senast uppdaterad: 2021-03-24