Uppsala universitet startar utbildning i forensisk vetenskap

Pressmeddelande
12 mars 2008

Dagens brottsutredningar blir alltmer beroende av teknisk bevisning - något som skildras tydligt i den populära deckarserien CSI. I höst startar Uppsala universitet en unik tvärvetenskaplig utbildning som är skräddarsydd för den som tänker sig en yrkesbana vid t ex kriminalteknisk avdelning inom polisen eller laboratorier inom rättsväsendet.

Vid de flesta brott som begås lämnas spår som med hjälp av genetisk, kemisk eller toxikologiskt analys kan spela en avgörande roll i en brottsundersökning. Det kan också handla om identifiering av illegala droger, eller miljöanalyser. Den ökande användningen av biologiska och kemiska analyser inom kriminaltekniken medför att sådan kompetens kommer att behövas vid kriminaltekniska avdelningar, laboratorier och inom rättsväsendet. Vid Uppsala universitet finns stor kompetens inom områden som är grundläggande för forensisk kompetens, bl a utvecklas den allra senaste DNA-tekniken vid universitetet, och därför startar man nu en utbildning med denna inriktning. Utbildningen, masterprogram i forensisk vetenskap, ges inom ramen för biomedicinarprogrammet. - Detta är helt klart en växande arbetsmarknad, det behövs i allt större utsträckning specialister för denna typ av analyser som blir alltmer avancerade, säger docent Marie Allen, en av initiativtagarna och själv verksam forskare inom utveckling av DNA-teknologi. Hon har själv medverkat vid flera brottsutredningar, bl a vid utredningen av mordet på Héléne Nilsson och Caterine Da Costa. Detta arbete innebär också att hon har ett väl utvecklat nätverk på området. Under utbildningen, som är ett tvåårigt program på masternivå, blir studenterna insatta i kriminaltekniska metoder, lär sig rättsmedicinska undersökningar och de allra senaste analysmetoder av spår på brottsplatsen. De läser också kriminologi med bl a lagstiftning och samhällsvetenskapliga teorier kring orsaker till och reaktioner på brott vid Stockholm universitet. Projektarbetet kan studenterna välja att göra antingen vid kriminaltekniskt eller toxikologiskt laboratorium, inom industrin eller vid universitet. Utbildningens bredd gör att även andra arbetsgivare än de nämnda är tänkbara. - Studenterna kommer att få mycket träning i projektledning, problemlösningsförmåga och kritiskt tänkande. Bland annat kommer redovisningar att göras i form av ett rollspel i ett domstolsliknande scenario. Det är något vi provat på kurser i medicinsk genetik och det har varit enormt uppskattat av studenterna, säger Marie Allen. Läs mer om utbildningen på institutionens hemsida. Kontaktpersoner: Docent Marie Allen, tel: 018-471 48 03, 070-892 44 44, e-post: Marie.Allen@genpat.uu.se

Relaterade bilder:
pm_forensisk1 pm_forensisk2 pm_forensisk3 pm_forensisk4 

Senast uppdaterad: 2021-03-24