Ny internationell utbildning om Europas vatten

Pressmeddelande
13 mars 2008

I höst startar en unik utbildning ledd från Uppsala universitet där åtta lärosäten i sex länder ger studenter från hela Europa möjlighet att tillsammans lära det bästa från varje universitet. På köpet får de bred kunskap om hur olika sjöar och vattendrag kan fungera beroende på lokala förhållanden.

EU:s vattendirektiv från 2000 uppmanar medlemsländerna att i vattenvårdsarbete och planeringen av framtida vattenresurser utgå från hela avrinningsområden och inte från länsgränser eller motsvarande. Detta har lett till omorganisationer och ett ökat behov i Europa av personer med kompetens inom vattenområdet. I höst startar en helt ny och unik utbildning på avancerad nivå på initiativ av limnologiska avdelningen, Evolutionsbiologiskt centrum. Utbildningen, ”Ecocatch - Ecological management of Catchment in Europe”, är ett så kallat joint master-program i samarbete med sju europeiska universitet. - Det som är unikt är att studenterna faktiskt kan läsa vid alla universiteten och kombinera kurser i en sammanhållen och genomtänkt utbildning. Efter ett omfattande förarbete för att få antagningar och examinering att fungera är vi nu igång med det roliga - planeringen av kursinnehållet!, säger docent Anna Brunberg, som är koordinator för projektet och verkligt entusiastisk inför starten. Under sin färd från källa till hav genom avrinningsområdet passerar vattnet många olika ekosystem och olika markförhållanden. Att integrera effekterna av olika ekosystem kräver bred kunskap, både om vatten och mark. Dessutom varierar förhållandena mycket inom Europa, beroende på om man befinner sig i Hollands slättlandskap med konstgjorda sjöar, i Fyrisåns omgivningar eller vid Abisko jokk som rinner ut i Torne träsk. - Alla universitet i samarbetet har sin unika kompetens, vilket såklart ökar utbildningens kvalitet. I Uppsala kan vi limnologi, i Umeå geoekologi, i Porto mark- och vattenreningsteknik och i Amsterdam markekologi till exempel, säger Anna Brunberg. Studenter från hela Europa kan söka programmet och länderna turas om att ansvara för den inledande kursen då alla träffas och lär känn varandra. I höst blir det vid fältstationen vid sjön Erken, Norrtälje. En del av undervisningen sker också via en webbaserad plattform där studenterna får jobba tillsammans med olika uppgifter. Sedan kan de välja i vilket land de vill göra sitt avslutande projektarbete. I samarbetet ingår Uppsala universitet och Umeå universitet i Sverige, Universidade Catòlica Portugesa och Universidade do Porto i Portugal, Université Catholique de l’Ouest i Angers, Frankrike, University of Sussex i England, Vrije Universiteit Amsterdam i Holland och Universitatea Alexandru loan Cuza lasi i Rumänien. Läs mer på Ecocatch webbsida. Kontaktperson: Anna Brunberg, 018-471 27 27, e-post: Anna.Brunberg@ebc.uu.se

Relaterade bilder:
pm_ecocatch1 pm_ecocatch2 

Senast uppdaterad: 2021-03-24