Djurens plats i samhället diskuteras ur genusperspektiv

Pressmeddelande

Måndagen den 27 augusti inleds den första svenska konferensen inom ämnet djurstudier vid Uppsala universitet. Genusperspektiv på djurens plats i samhället och kulturen är temat för konferensen Society, Animals & Gender, där man kommer att diskutera allt ifrån hästsport till hamburgerreklam, sexualitet och djurfilosofi.

Måndagen den 27 augusti inleds den första svenska konferensen inom ämnet djurstudier vid Uppsala universitet. Genusperspektiv på djurens plats i samhället och kulturen är temat för konferensen Society, Animals & Gender, där man kommer att diskutera allt ifrån hästsport till hamburgerreklam, sexualitet och djurfilosofi. - I en tid då djur både behandlas både som en handelsvara och som familjemedlemmar, och där människans relation till djur blir allt mer komplicerad, är det här ett första försök att på ett svenskt universitet sammanföra forskare från ett stort antal vetenskaper som problematiserar våra relationer till planetens andra arter, säger zoologen och representationsforskaren Måns Andersson på Centrum för genusvetenskap som organiserar konferensen. Djurstudier (animal studies) är ett nytt akademiskt ämne, som framför allt behandlar djurs betydelse för människor samt relationer mellan djur och människor. Det kan till exempel handla om djurs roller inom familjen, jordbruket, sjukvården och krigsmakten, om djur som underhållning samt djur som symboler för nationer, folkgrupper, människoraser och kön. Ämnet har inte ännu etablerats vid svenska universitet, utan finns än så länge främst i England och USA. - Mycket av forskningen riktar in sig på hur vi avbildar djur inom bildkonst, litteratur och media, men även inom vetenskaper som evolutionsbiologi och medicin. Man problematiserar till exempel våra mer våldsamma relationer till djur, hur vi gör experiment på dem, utrotar, misshandlar och äter upp dem, berättar Måns Andersson. Under konferensen kommer deltagare från Europa, Asien och Nordamerika att presentera forskning som rör bland annat kvinnors och mäns relationer till hästar i sport och krigsföring, kor och mjölkning, samt insekters samhällen som symboler för nationen. Bland föreläsarna finns till exempel Marlene Zuk, professor i biologi vid University of California, som kommer att tala om kön, Linné och scala naturae. Från Tyskland kommer Martina Ghosh-Schellhorn, professor i ny engelsk litteratur och kultur, för att föreläsa om apors beteenden i förhållande till kolonialism och civilisering av tredje världens folk. Sexualitet är ett ämne som återkommer i många föreläsningar, till exempel djurs sexualitet som norm för människor och människors sexualitet som norm för djur. Inom djurfilosofin behandlas djur som tänkande subjekt och uppfattningen av djur som mindre värda varelser problematiseras. Två av onsdagens föreläsare, Laura Shields vid Saint Louis University och frilansskribenten Lisa Gålmark, kommer till exempel att tala om maskulina element i köttätande och hamburgarreklam. Tid och plats: 27-29 augusti, Centrum för genusvetenskap Program: http://www.gender.uu.se/node25 Redan lördagen den 26 augusti hålls för övrigt ett symposium om genusperspektiv inom evolutionsbiologin inom ramen för den europeiska konferensen för evolutionsbiologer, ESEB, som just nu pågår i Uppsala. Symposiet hålls klockan 14.00-17.10 i Universitetshuset, sal IX. För mer information, kontakta Måns Andersson, 018-471 57 88, 070-467 25 71, e-post: Mans.Andersson@gender.uu.se Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/djurens.plats.id2DB.html Pressinformatör Johanna Blomqvist E-post johanna.blomqvist@uadm.uu.se Telefon: 018-471 19 32 Mobil: 070-425 08 64 Fax: 018-471 15 20 Adress: Box 256, 751 15 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin