Pharmatheus Mats Karlsson får Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2024

Pressmeddelande

Mats Karlsson, professor i farmakometri och på företaget Pharmatheus, får årets Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris. Foto: Marcus Holmqvist

Mats Karlsson, professor i farmakometri och på företaget Pharmatheus, får årets Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris. Foto: Marcus Holmqvist

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2024 går till Mats Karlsson, som år 2001 blev världens första professor i farmakometri. De senaste tio åren har han jäms med forskningen varit med och grundat och utvecklat konsultföretaget Pharmetheus som framförallt arbetar med att designa och analysera kliniska prövningar. Målet är att försöka förbättra läkemedelsbehandling för patienter.

Farmakometri handlar om att med hjälp av matematiska modeller baserade på fysiologi och farmakologi försöka förbättra läkemedelsbehandling för patienter. På Pharmetheus arbetar man framförallt som konsulter åt stora läkemedelsföretag med att designa och analysera kliniska prövningar.

Motivering

Mottagaren av Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2024 har banat väg för ett helt nytt forskningsfält som skapar stora värden för patienter, läkemedelsindustri och samhälle. Tillsammans med sitt forskarteam har han framgångsrikt omvandlat akademisk excellens från en världsunik forskningsmiljö, till ett framstående och livskraftigt konsultföretag. Deras kollektiva engagemang och expertis har skapat en stark koppling mellan akademin och läkemedelsvärldens aktörer, och varit avgörande för att positionera företaget som en nyckelspelare inom läkemedelsutveckling, världen över. Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2024 går till Mats Karlsson, professor i farmakometri vid Uppsala universitet och medgrundare av Pharmetheus.

Om priset

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris tilldelas en eller flera personer som på ett avgörande sätt bidragit till att framgångsrikt omsätta en upptäckt eller innovation, baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet, till framgångsrik kommersialisering eller implementering med betydande samhällsnytta.

Priset instiftades 2021 av Stiftelsen Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris vars ändamål är att synliggöra Uppsala universitets entreprenöriella kultur. Prissumman på 500 000 kronor har möjliggjorts genom donationer från stiftelsens tio stiftare.

Läs en intervju med Mats Karlsson https://www.uu.se/nyheter/arkiv/2024-02-22-pris-till-snabbvaxande-foretag-som-raknar-pa-nya-lakemedel

Filmad intervju med Mats Karlssonhttps://play.mediaflowpro.com/ovp/11/70CBIJSHHZ

Om innovations- och entreprenörspriset:https://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/priser-och-utmarkelser/uppsala-universitets-innovations--och-entreprenorspris

För mer information kontakta:
Malin Graffner Nordberg, chef UU Innovation, tel: 070-824 99 10, e-post: malin.graffner@uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin