När ord gör dig sjuk

Pressmeddelande


I en ny bok utforskar experter inom olika områden effekterna av nocebo, alltså hur negativa förväntningar på sin hälsa kan göra en person sjuk. Det är första gången en bok har skrivits i ämnet. – Det är ett väldigt nytt forskningsområde på frammarsch, säger Charlotte Blease, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

– Jag fascineras av tanken att ord verkligen har betydelse, att vårt sätt att kommunicera kan påverka utfallet. Kommunikation i vården kanske är viktigare än vad patienter tror, säger Charlotte Blease som är forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet .

Tillsammans med kollegor vid Brown University i USA och Zürich universitet i Schweiz har hon skrivit boken The Nocebo Effect: When Words Make You Sick. Nocebo brukar kallas placebons onda tvilling. Placeboeffekten är när en patient tycker sig må bättre för att den får medicin, och att en vis del av den uppfattningen inte beror på läkemedlet utan på en positiv förväntan. Begreppet noceboeffekten innebär att skadliga saker kan ske för att man förväntar sig det – omedvetet eller medvetet. Det är första gången fenomenet tas upp vetenskapligt i en bok. Forskare inom medicin, historia, kultur, psykologi och filosofi har tittat på det inom sina respektive områden.

– Det är ett väldigt nytt forskningsområde på frammarsch. Även om noceboeffekten dokumenteras långt bakåt i historien blev den kanske extra tydlig under coronapandemin, säger Charlotte Blease.

En tidigare studie som gjorts på patienter under covid-pandemin (se nedan) visar att så mycket som tre fjärdedelar av rapporterade biverkningar av covidvaccinet kan bero på noceboeffekten. Studien gjordes med över 45 000 deltagare där ungefär hälften fick saltlösning istället för vaccin. De upplevde ändå många biverkningar som exempelvis illamående och huvudvärk. I boken belyser författarna att något som försvann i diskussionen om biverkningar under coronapandemin var att många av dessa i själva verket berodde på noceboeffekten.

– Om det här beror på noceboeffekten, är inte klarlagt än. Men det är intressant att så många personer rapporterade biverkningar trots att de inte fått något vaccin. Vad man fick höra om biverkningar kan också ha påverkat personers val att vaccinera sig eller inte, säger Charlotte Blease.

Michael H. Bernstein, Ph.D., Charlotte Blease, Ph.D., Cosima Locher, Ph. D., and Walter A. Brown, M.D.
ISBN 9798887700243

För mer information:
Charlotte Blease, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet, epost: charlotte.blease@uu.se, mobiltelefon: +44 79 21 58 72 11

En studie (Frequency of Adverse Events in the Placebo Arms of COVID-19 Vaccine Trials: A Systematic Review and Meta-analysis | Public Health | JAMA Network Open | JAMA Network) som gjordes under ledning av PhD Julia Haas

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin