Nyheter och press

Twar-bakterien är vanligare än man har trott

1996-10-03

Kronisk svalgkatarr, ständiga harklingar och halsont, är en vanlig sjukdom som hittills varken har kunnat förklaras eller behandlas. Bakterien Twar kan vara en orsak till denna och flera andra infektioner i luftvägarna. Göran Falck vid institutionen för familjemedicin, Uppsala universitet, lägger fram dessa nya fakta i den doktorsavhandling som han försvarar torsdagen den 17 oktober klockan 9.00. Twar, som på fackspråk kallas chlamydia pneumoniae, upptäcktes av en finsk forskare 1985. Klamydiabakterier kan bekämpas med antibiotika, men är kända för att ge upphov till kroniska infektioner. Det gäller även Twar, visar Göran Falck. Han har undersökt både vuxna och barn med återkommande hals-och luftrörsbesvär. Med hjälp av ny genteknik hittades bakterien hos 80 procent av halspatienterna. Bland personerna med luftrörskatarr bar 20 procent av de vuxna och 44 procent av barnen på bakterien. Om Twar ligger bakom även kronisk nästäppa och kronisk öroninflammation är en fråga för fortsatt forskning.