Experter valet 2022

Vid Uppsala universitet har vi många forskare vars områden är aktuella inför valet, bland annat vid statsvetenskapliga institutionen, juridiska institutionen, Institutet för bostads- och urbanforskning, nationalekonomiska institutionen och statistiska institutionen.

Här listar vi forskare och experter på:

De politiska partierna
Väljarbeteende
Opinionsmätningar
Valprocessen/Sveriges grundlag
Politisk tolerans, yttrandefrihet
Politisk representation (geografiskt, kön, härkomst, socioekonomi osv)
Vård
Skola
Bostadsmarknaden: segregation och ekonomi
Migrations- och flyktingpolitik
Socialförsäkringar, pensioner
Internationell politik, EU och europapolitik
Polis och trygghet
Försvarspolitik och Nato
Klimatpolitik och miljöfrågor

Listan kommer att fyllas på kontinuerligt. För brådskande frågor ring oss på presstjänsten 070-167 92 96. Samma sak om ni behöver fler kontaktuppgifter.

De politiska partierna

Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid statsvetenskapliga institutionen, samt professor vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)
e-post: li.bennich-bjorkman@ires.uu.se
telefon: 018-471 3456, 070-1679504

Michal Grahn, forskare vid statsvetenskapliga institutionen
politiska partier, kandidatrekrytering, personröster, mångfald och politisk representation
e-post: michal.grahn@statsvet.uu.se
telefon: 070-066 49 26

Leif Lewin, professor emeritus i vältalighet och statskunskap, statsvetenskapliga institutionen
e-post: Leif.Lewin@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3412

Jenny Jansson, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Jenny.Jansson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3331

Oskar Hultin Bäckersten, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen
politiska attityder, politiskt deltagande och politiska partier.
e-post: oskar.hultin-backersten@statsvet.uu.se
telefon: 0722-335353

Väljarbeteende

Maria Nordbrandt Bergström, forskare vid statsvetenskapliga institutionen
sociala media & affektiv polarisering; klimatattityder & faktiskt beteende; välfärdsfrågor/socioekonomi & stöd för klimatpolicy. 
e-post: maria.nordbrandt@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3377

Anders Westholm, professor vid statsvetenskapliga institutionen
opinionsmätningar, politiska partier, väljarbeteende
e-post: Anders.Westholm@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3344, 070-6785445

Marcus Österman, forskare vid statsvetenskapliga institutionen,
politisk representation, skola, klimat
e-post: marcus.osterman@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3307, 0737-139359

Oskar Hultin Bäckersten, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen
politiska attityder, politiskt deltagande och politiska partier.
e-post: oskar.hultin-backersten@statsvet.uu.se
telefon: 0722-335353

Opinionsmätningar

Måns Magnusson, biträdande universitetslektor vid statistiska institutionen
opinionsundersökningar, AI och maskininlärning, textanalys, samt Bayesiansk statistik. Har varit med och utvecklat SvD:s guide Vem vinner valet?
e-post: mans.magnusson@statistik.uu.se
Tel : 070-588 97 15

Anders Westholm, professor vid statsvetenskapliga institutionen
opinionsmätningar, politiska partier, väljarbeteende
e-post: Anders.Westholm@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3344, 070-6785445

Valprocessen/Sveriges grundlag

Shirin Ahlbäck Öberg, professor vid statsvetenskapliga institutionen
e-post: Shirin.Ahlback@statsvet.uu.se
tel: 018-471 3339

Helena Wockelberg, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
e-post: Helena.Wockelberg@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3448

Olof Wilske, universitetslektor vid juridiska institutionen
konstitutionell rätt 
e-post: olof.wilske@jur.uu.se

Sverker Gustavsson, professor emeritus vid statsvetenskapliga institutionen
e-post: Sverker.Gustavsson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3421, 070-2591941

Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid statsvetenskapliga institutionen, samt professor vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)
e-post: Li.Bennich-Bjorkman@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3456, 070-1679504

Politisk tolerans/yttrandefrihet

Sten Widmalm, professor vid statsvetenskapliga institutionen
e-post: Sten.Widmalm@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3336, 070-5619609

Olle Lundin, professor vid juridiska institutionen
förvaltningsrätt, korruption, jäv, offentlig förvaltning, upphandling, kommunala frågor
telefon: 018-471 79 96, 070-167 90 78
e-post: olle.lundin@jur.uu.se

Inger Österdahl, professor vid juridiska institutionen
folkrätt 
telefon: 018-471 26 53
e-post: inger.osterdahl@jur.uu.se

Sofia Näsström, professor vid statsvetenskapliga institutionen
demokrati, nyligen gett ut boken "Demokrati - en liten bok om en stor sak."
e-post: Sofia.Nasstrom@statsvet.uu.se
tel: 018-471 6127

PerOla Öberg, professor vid statsvetenskapliga institutionen
demokrati, opinionsyttringar, demokratiska samtal, expertmyndigheter, särintressen, intresseorganisationer
e-post: perola.oberg@statsvet.uu.se

Politisk representation (geografiskt, kön, härkomst, social mm)

Marcus Österman, forskare vid statsvetenskapliga institutionen
väljarbeteende, politisk representation
e-post: marcus.osterman@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3307, 0737-139359

Michal Grahn, forskare vid statsvetenskapliga institutionen
politiska partier, kandidatrekrytering, personröster, mångfald och politisk representation
e-post: michal.grahn@statsvet.uu.se
telefon: 070-066 49 26

Sofia Näsström, professor vid statsvetenskapliga institutionen
demokrati, nyligen gett ut boken "Demokrati - en liten bok om en stor sak."
e-post: Sofia.Nasstrom@statsvet.uu.se
tel: 018-471 6127

Josefina Erikson, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
jämställdhet
e-post: Josefina.Erikson@statsvet.uu.se
telefin: 018-471 1313

Vård

Linda Moberg, forskare vid statsvetenskapliga institutionen samt institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
styrning av svensk vård och omsorg
e-post: linda.moberg@statsvet.uu.se
telefon: 073-4697613

Paula Blomqvist, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
e-post: Paula.Blomqvist@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 6322, 070-9927343

Skola

Jonas Larsson Taghizadeh, forskare vid statsvetenskapliga institutionen
utbildningspolitik, friskolereformen, gymnasieutbildningens utformning; skolsegregation; etnisk och socioekonomisk diskriminering i skolan
epost: jonas.larsson@statsvet.uu.se,
telefon: 076-8097014

Marcus Österman, forskare vid statsvetenskapliga institutionen
väljarbeteende, politisk representation, skola, klimat
e-post: marcus.osterman@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3307, 0737-139359

Katrin Uba, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
e-post: Katrin.Uba@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3302

Bostadsmarknaden: segregation och ekonomi

Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
bostadsmarknad, bostadspolitik, hyror och renoveringar, segregation, rasism, flyktingar och flyktingpolitik
e-post: irene.molina@ibf.uu.se
telefon: 070-4057483

Emma Holmqvist, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
segregation över tid och strategier, hur bosättningslagen används av olika kommuner, bostadsmarknaden och rätten till bostad.
e-post: emma.holmqvist@ibf.uu.se,
telefon: 018-471 6542

Susanne Urban, universitetslektor vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
boendesegregation (planering, åtgärder och insatser); sambandet integration och boendesegregation; skolvalets effekter för elevers skolgång och framtida karriärer.
e-post: susanne.urban@ibf.uu.se
telefon:  070-425 00 86

Andreas Alm Fjellborg, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
skolval (förskola till gymnasium) i relation till boendesegregation; segregation och skolresultat i olika regioner och skoltyper
e-post: andreas.alm.fjellborg@ibf.uu.se

Oscar Erixson, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
konsekvenser av skjutningar för individer och bostadsområden (ngt snävare än gängkriminalitet), ojämlikhet och beskattning, framförallt av kapital.
e-post: oscar.erixson@ibf.uu.se
telefon: 070-467 61 10

Che-Yuan Liang, lektor vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
bostadsförsörjning, bostadsbyggande, flyttkedjor, bosättningsmönster: ojämlikhet, segregation och gentrifiering
e-post: che-yuan.liang@ibf.uu.se, föräldraledig men svarar på e-post.

Migrations- och flyktingpolitik

Irene Molina, professor vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
Bostadsmarknad, bostadspolitik, hyror och renoveringar, bostadssegregation, rasism,  flyktingar och flyktingspolitik
e-post: irene.molina@ibf.uu.se
telefon: 070-4057483

Henrik Andersson, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
Integration, flyktingfrågor, betydelsen av bostadsort, för ekonomiska och politiska utfall.
e-post: henrik.andersson@ibf.uu.se

Per Adman, docent vid statsvetenskapliga institutionen
klass/klasskillnader, flyktingpolitik
e-post: per.adman@statsvet.uu.se
telefon: 018-4713415

Anton Ahlén, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen
Internationell migration, migrationspolitik, integrationspolitik
e-post: anton.ahlen@statsvet.uu.se
telefon: 070-438 66 36

Socialförsäkringar, pensioner

Joakim Palme, professor vid statsvetenskapliga institutionen
e-post: Joakim.Palme@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3305

Internationell politik, EU, europapolitik

Anna Michalski, docent vid statsvetenskapliga institutionen,
Europeisk och svensk utrikes- och säkerhetspolitik, Nato, EU, Kina, internationella organisationer
e-post: anna.michalski@statsvet.uu.se

Anna-Sara Lind, professor vid juridiska institutionen
offentlig rätt, EU-rätten, medicinsk rätt och socialrätt, mänskliga rättigheter
e-post: anna-sara.lind@jur.uu.se
telefon: 018-471 76 50

Per Ekman, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen
Ukrainsk utrikes- och säkerhetspolitik, rysk utrikespolitik
e-post: per.ekman@statsvet.uu.se
telefon: 0703-58 00 65

Carl-Fredrik Bergström, professor vid juridiska institutionen
europarätt, unionsrätt, konstitutionell teori, juridisk metod, EU:s normsystem, regleringsbeteende, offentlighetsprincipen
e-post: carl.fredrik.bergstrom@jur.uu.se
telefon: 070-4250731

Polis och trygghet

Sten Widmalm, professor vid statsvetenskapliga institutionen
e-post: Sten.Widmalm@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3336, 070-5619609

Johan Tralau, professor vid statsvetenskapliga institutionen
e-post: Johan.Tralau@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3757, 073-6224402

Thomas Persson, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
e-post: Thomas.Persson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3334

Suruchi Thapar-Björkert, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
e-post: Suruchi.Thapar-Bjorkert@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3428

Försvarspolitik och Nato

Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid statsvetenskapliga institutionen samt professor vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)
e-post: Li.Bennich-Bjorkman@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3456, 070-1679504

Anna Michalski, docent vid statsvetenskapliga institutionen,
Europeisk och svensk utrikes- och säkerhetspolitik, Nato, EU, Kina, internationella organisationer
e-post: anna.michalski@statsvet.uu.se

Joakim Kreutz, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
e-post: joakim.kreutz@statsvet.uu.se
telefon: 070-2882762

Per Ekman, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen
Ukrainsk utrikes- och säkerhetspolitik, rysk utrikespolitik
e-post: per.ekman@statsvet.uu.se
telefon: 0703-58 00 65

Anna Jarstad, professor vid statsvetenskapliga institutionen
Fredsbyggande, demokratisering efter krig
e-post: anna.jarstad@statsvet.uu.se

Klimatpolitik och miljöfrågor

Maria Nordbrandt Bergström doktor vid statsvetenskapliga institutionen
Sambandet sociala media & affektiv polarisering; klimatattityder & faktiskt beteende; välfärdsfrågor/socioekonomi & stöd för klimatpolicy. 
e-post: maria.nordbrandt@statsvet.uu.se

Charles Parker, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
e-post: Charles.Parker@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3309

Joakim Kreutz, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
e-post: joakim.kreutz@statsvet.uu.se
telefon: 070-2882762

Maximilian Wanner, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen och Centrum för naturkatastrofslära
Naturkatastrofer, riskreducering, krishantering, klimat
e-post: maximilian.wanner@statsvet.uu.se

Per Adman, docent vid statsvetenskapliga institutionen
Klimat, klass/klasskillnader, flyktingpolitik
e-post: per.adman@statsvet.uu.se
telefon: 018-4713415

Senast uppdaterad: 2022-10-17