Våra mötesplatser

Här hittar du möten och evenemang där du kan träffa våra forskare för att knyta kontakter och utbyta kunskap och idéer.

AIMday – en fråga, en timme, oändliga möjligheter

Genom AIMday ger vi dig chansen att på ett enkelt och effektivt sätt diskutera dina specifika utmaningar med våra forskare. Du formulerar frågan, vi matchar med rätt kompetens.

Med AIMday hittar du vägar in till forskning, nya kontakter och samarbeten som kan bidra till att belysa eller lösa din frågeställning på ett nytt sätt. Samtidigt får du möjlighet att möta andra verksamheter som har liknande utmaningar och intressen.

AIMday är en samverkansmetod som tagits fram av Uppsala universitet och som sedan 2008 är ett självklart inslag bland universitetets många mötesplatser. Varje år anordnas en handfull AIMday-möten med olika teman såsom välfärd, cancer och material. Det är dessutom en uppskattad samverkansmetod som används bland annat vid universiteten i Oxford och Edinburgh.

Läs mer om AIMday på aimday.se

Vill ni anordna AIMday vid ditt lärosäte? Vi hjälper er komma igång.

Fokusmöte för fördjupad kunskap

För företag eller organisationer som vill få en översyn eller har behov av fördjupad kunskap kring ett specifikt forskningsområde eller utmaning kan fokusmöten med forskare vara ett intressant alternativ.

UU Samverkan hjälper till med att matcha ert behov mot rätt kompetenser, att arrangera själva mötet och att koordinera universitetets medverkan. Efterfrågas sekretessavtal så löser vi det på ett smidigt sätt.

För mer information om fokusmöten, kontakta Jenny Nordquist vid UU Samverkan.

MAYday for Crisis – samverkan kring coronapandemin

Med MAYday for Crisis erbjuder Uppsala universitet ett nätverk för kunskapsutbyte och samverkan mellan forskare och det omgivande samhället i utmaningar kring coronapandemin. Ambitionen är att snabbt kunna koppla ihop forskare och externa aktörer i gemensamma projekt som kan hjälpa samhället framåt. Nätverket spänner över hela universitetet och består idag av fler än 130 forskare.

Flera tematiska områden har växt fram inom nätverket, såsom medicin och hälsovård, tekniska lösningar, sociala strukturer och utbildning, ekonomiska modeller och innovation. Fler områden kan tillkomma om intresse finns.

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse för att delta i MAYday for Crisis? Kanske har du en utmaning, idé eller fråga om pandemins effekter på kort eller lång sikt? Välkommen att kontakta Harris Stamatopoulos vid UU Samverkan.

Temadagar inspirerar i informell miljö

Idén med temadagar är att göra det enkelt för forskare och externa organisationer att få inblick i varandras verksamheter. Under en halvdag varvas presentationer av forskningsprojekt och forskningsmiljöer med korta presentationer från en handfull företag och organisationer, med generösa mingelstunder däremellan för informella samtal. Temadagar arrangeras ett par gånger per termin och har hittills genomförts inom områden som material och diagnostik, medicinteknik och material för hållbar produktutveckling.

Vill du veta mer eller har du önskemål om kommande temadagar? Kontakta Jenny Nordquist vid UU Samverkan.

Ångström Materials Academy – kraftsamling kring material

Ångström Materials Academy (ÅMA) är en ingång till Uppsala universitets samlade materialforskning och relaterad infrastruktur. Det är ett öppet och levande nätverk som samlar forskare, industri och offentlig sektor kring gemensamma aktiviteter och projekt. På så sätt blir ÅMA ett nav för målinriktat forsknings- och utvecklingssamarbete inom materialvetenskap.

För mer information om ÅMA, kontakta Helena Bysell vid UU samverkan.

Läs mer om Ångström Materials Academy.

Big Science Sweden – bli leverantör till Europas forskningsanläggningar

Big Science Sweden (BiSS) är Sveriges officiella ILO och syftar till att stärka Sveriges förmåga och resurser för att utveckla och leverera avancerad teknik till storskaliga forskningsanläggningar.

Uppsala universitet leder BiSS verksamhet i östra Sverige och ger företag stöd för att delta i samarbeten med akademin och knyta kontakter och göra affärer med forskningsanläggningar. En större och starkare samverkan mellan industri och akademi ökar möjligheterna för svenska företag att vinna upphandlingar och att öka sin försäljning av komponenter och utrustning till dessa anläggningar. Teknikbehoven inkluderar allt ifrån mekanisk tillverkning, material, elektronik, radioteknik, optik, robotik och process- och systemteknik. En del är standardsystem, medan andra kräver betydande utvecklingsarbete vilket gör leveranser till forskningsanläggningar till en källa för utveckling av ny avancerad teknik och nya produkter som kan innebära en industriell expansion inom en rad olika områden.

Vill du veta mer eller bli en del av BiSS nätverk av högteknologiska företag? Kontakta Fredrik Engelmark vid UU Samverkan.

Läs mer om Big Science Sweden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin