Samverkan och innovation

Uppsala universitet är till för dig och hela samhället. Här skapas kunskap, kompetens och lösningar som alla har nytta av. Tillsammans med dig och andra kan vi nå ännu längre i vår strävan mot en hållbar framtid.

Är din organisation vår nästa samarbetspartner?

Ta del av kunskapsfronten inom ett relevant ämnesområde och utvecklas med nya resultat och innovativa lösningar. Vårt mål är enkelt – det ska vara lätt för dig och ditt företag eller din organisation att samverka med våra forskare. Därför erbjuder vi stöd i varje steg av processen, från inspiration, matchmaking och kunskapsutbyte till fullfjädrade och finansierade samarbeten. Vad behöver du?

Samarbeta med våra forskare

UU Samverkan – vi hjälper forskning och innovationer göra nytta

Människor som pratar på ett kontor

Vårt största samarbete

Kirurger i en operationssal.
Foto: Johan Alp

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet utbildar tillsammans årligen över 3 000 läkare, sjuksköterskor och annan kvalificerad vårdpersonal. Vi bedriver världsledande forskning för att skapa nya behandlingar och lösa allvarliga sjukdomars gåtor.

Mer än 400 medarbetare delar sin anställning mellan universitetet och sjukhuset. Den kliniska forskningen omsätter omkring 500 miljoner kronor och genererar cirka 1 500 vetenskapliga publikationer varje år.

Läs mer om Uppsala universitets och Akademiska sjukhusets långa samarbete.

Nationella kompetenscentrum

Vinnova och Energimyndigheten finansierar ett antal nationella kompetenscentrum där universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete bedriver forskning inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Följande kompetenscentrum leds från Uppsala universitet.

Additive Manufacturing for the Life Sciences

Forskning och utveckling av nya tekniker för 3D-skrivning, bland annat komplexa strukturer för förbättrade bioprocesser, mer reproducerbara 3D-tumörmodeller och snabbare optimering av medicinering. Centrumet finansieras av Vinnova. Kontakta projektledare Cecilia Persson

Additive Manufacturing for the Life Sciences competence centres webbplats (på engelska)

Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning (ANItA)

Kompetenscentrumet samlar större delen av svensk industriell och akademisk kärnteknisk kompetens under ett paraply i syfte att stödja utvecklandet av en kunskapsbaserad strategi för införande av små modulära reaktorer i Sverige. Arbetet inom centrumet är multidisciplinärt och omfattar förutom kärnteknik också licens- och lagstiftningsaspekter samt frågor som rör hur införandet av ny kärnkraftsteknik påverkar industrins och samhällets teknisk-ekonomiska strategier. Centrumet finansieras av Energimyndigheten. Kontakta koordinator Ane Håkansson

ANItA:s webbplats

Batteries Sweden (BASE)

Forskning för att skapa nya typer av lätta, billiga, miljövänliga och säkra batterier med ultrahög energilagringsförmåga. Centrumet finansieras av Vinnova. Kontakta projektledare Kristina Edström

Batteries Sweden (BASE):s webbplats

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE)

SOLVE är ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges excellenta forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. Centret avser också ha en tydlig roll för svenska företag i expansionen av solel både i Sverige och internationellt. Centrumet finansieras av Energimyndigheten. Kontakta koordinator Marika Edhoff

Kompetenscentrumet Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) 

Swedish Drug Delivery Centre (SweDeliver)

Swedish Drug Delivery Centre (SweDeliver) är ett världsledande forskningscentrum med fokus på nya strategier för parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel. Centrumet finansieras av Vinnova. Kontakta projektledare Christel Bergström

Swedish Drug Delivery Centre (SweDeliver):s webbplats

Kvinna i labrock med blå plasthandskar.
Senast uppdaterad: 2023-05-22