Samordning av initiativ för nyanlända och integration

Inom Uppsala universitetet finns stor kunskap inom en rad viktiga områden relaterade till nyanlända i Sverige. Här finns utbildning för nyanlända, kompetensutveckling för yrkesverksamma, stor bredd inom forskningen och samarbeten inom olika nätverk.

Ny i Sverige? Information och vanliga frågor

Utbildning och fortbildning för nyanlända

Universitetet bedriver en mängd utbildningsinsatser inom området nyanlända och integration. Insatserna riktas dels mot enskilda individer, dels mot personal som i sin yrkesroll möter nyanlända.

Ny i Sverige och vill studera vid Uppsala universitet?

Information och vägledning

Språkkurser i svenska

För skolpersonal

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering arbetar med frågor kring skola, inkludering och hållbar utveckling med fokus på nyanlända elever och deras lärande. De erbjuder kurser, seminarier och fortbildning.

För alla tjänstemän inom staten och SKL

Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet erbjuder utbildning inom mänskliga rättigheter.

Forskning kring nyanlända och integration

Vid Uppsala universitet bedrivs forskning inom många områden som berör nyanlända och integration.

Samarbeten och nätverk

Uppsala universitet har nyligen inrättat Forum för mångvetenskaplig forskning om rasism.

Lund/Uppsala Migration Law Network (L/UMIN) är ett samarbete mellan Uppsala och Lunds juridiska fakulteter om migrationsrätt i Sverige. Forskningen handlar om internationella och nationella aspekter kring migrationsrätt.

Education for Equity
Ett Erasmus+ samarbete mellan Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet och Allt Valley Comunity Trust, Liverpool och Bildungswerk Kreuzberg, Berlin. Projektet studerar hur skolframgång stöds och tidiga skolavhopp motverkas.

Aktuell forskning

Expertlista: Flyktingar, migration och angränsande ämnen

Flyktingkrisen analyseras i nytt forskningsprojekt

Social integration av högkvalificerade flyktingar i Sverige

Ökad integration i arbetslivet

Forskningspublikationer:

Migration, nyanlända, integration, rasism
Uppsala universitetets publikationsdatabas

Databasen Erasmus+ projek – sök efter olika slags Erasmus+ projekt som genomförts de senaste åren

Relaterat material

UNESCO:s rapport om migration

Forskare? Kontakta oss!

Är du forskare och vill bidra med information om din forskning inom detta område vänligen kontakta: Sara Hurtig 

Samarbeten för nyanlända

Universitet har ett rikt nätverk såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt. Tack vare dessa nätverk finns flera naturliga samverkansplatser för arbete med nyanlända och integration.

Uppsala universitet och Uppsala kommun samarbetar nära inom många områden och även kring nyanlända och integration.

Uppsala universitet är en aktiv part i Länsstyrelsen Uppsala läns samordning av regionalt arbete med nyanlända och integration. Uppsala universitet är en aktiv part i detta arbete. Läs mer om det arbetet och kontakter

Universitetet samverkar också med regionens skolor

Universitet har kontinuerlig kontakt med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) som samordnar universitetens arbete för nyanlända.
Läs mer om pågående arbete hos SUHF

Uppsala universitet har tillsammans med Volontärbyrån i Uppsala startat projektet Studentvolontär Uppsala.

Uppsala studentkårs arbete för nyanlända: ESMeralda

Söker du kontakt?

Är du nyanländ, eller söker ingångar till universitetet för nyanlända?

Samordningsansvarig för aktiviteter relaterade till nyanlända
Sara Hurtig, internationell handläggare 

Studier vid Uppsala universitet
Studentservice
Besöksadress i Uppsala: Segerstedthuset, Dag Hammarsköldsväg 7
Besöksadress i Visby: Cramérgatan 3 
Telefon: 018-471 47 10
studentservice@uu.se

Läs mer: Ny i Sverige och vill studera vid Uppsala universitet

Praktikplats vid Uppsala universitet
Kontakt: Linnea Detterberg, HR specialist

Arbetsmarknadssatsningen
Korta vägen för nyanlända akademiker
Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2021-06-11