UU Samverkan – vi hjälper forskning och innovationer göra nytta

I universitets uppgift ingår det att samverka med det omgivande samhället för ett ömsesidigt utbyte. Det innebär att samverkan ska skapa värde både för universitetet i sig och samhället i stort. Uppsala universitet samverkar med samhället på en mängd olika sätt, till exempel genom uppdragsutbildningar, skolsamverkan eller projekt som sker i samarbete mellan forskare och externa organisationer.

UU Samverkan är Uppsala universitets enhet för stöd till innovations- och forskningssamverkan med organisationer utanför akademin. Vårt uppdrag är att stötta forskare och forskargrupper i att etablera, utveckla och driva samverkans- och innovationsprojekt; att öka kunskapen inom universitetet om innovation genom samverkan; samt att ge stöd till universitetsledningen i strategiska samverkanssatsningar med externa aktörer.

UU Samverkan utgör tillsammans med UU Innovation, Uppsala universitets innovationskontor. Inom ramen för innovationskontorsuppdraget ger vi även innovations- och samverkansstöd till Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle.

Vad kan vi hjälpa till med?

Såddfinansiering

UU Samverkan administrerar en såddfinansiering som heter Verifiering för samverkan (VFS), en finansieringsform för samverkansprojekt i tidig fas som är öppen för forskare verksamma på universitetet. Vi tar emot nya ansökningar två gånger per år. Läs mer om VFS.

Råd och stöd i samverkansprojekt

UU Samverkan kan erbjuda stöd till forskare och forskargrupper för att komma igång med att etablera, utveckla och driva samverkans- och innovationsprojekt med externa aktörer genom exempelvis rådgivning om nyttiggörande genom samverkan, process- och projektledning, samverkansavtal och finansiering.

Mer om UU Samverkan

Innovations- och samverkansprojekt

En innovation är något som skapar eller omfördelar värde, exempelvis en metod, process eller modell, en produkt eller tjänst med mera. UU Samverkan kan hjälpa forskare och organisationer i deras arbete med att gemensamt skapa värde för både den externa och den akademiska parten. Det kan exempelvis handla om att öka förståelsen för hur vi kan arbeta med ett samhällsbehov, att ta fram nya forskningsbaserade metoder för en behandling, eller att undersöka konkreta frågeställningar hos ett företag.  

I vårt arbete är det av största vikt att samverkan mellan forskarna och externa organisationer är ömsesidig. Det handlar om att forskare tillsammans med den externa organisationen undersöker frågeställningarna och hittar lösningar och vägar framåt gemensamt. Projektet ska vara värdeskapande för alla medverkande parter, till exempel genom att bidra med nya kunskap, ge tillgång till specifikt material eller data, eller att testa modeller och lösningar i verklig miljö.

I innovations- och samverkansprojekten arbetar forskarna med organisationer både inom privat, offentlig och ideell sektor. Fler projekt inkluderar även forskare från andra lärosäten såväl som internationella organisationer.

Uppsala universitet driver för flera större kompetenscentrum och samverkansplattformar där UU Samverkan har stöttat i ansöknings- eller uppstartsfasen, och ibland även deltar som innovation manager eller koordinator under genomförandet.

Kunskap om och förmåga till samverkan

UU Samverkan ska verka för att öka kunskapen om samverkan inom hela universitetet. Det gör vi genom att kontinuerligt utveckla och förfina modeller och metoder för gränsöverskridande kunskapsutbyten och innovationsutveckling genom samverkan. Vi erbjuder också interna utbildningar och seminarier om samverkan, samt möjligheter för forskare att träna och utveckla sin samverkanskompetens.

5i-processen ger samverkan struktur

Enheten har tillsammans med Linköpings universitet och Örebro universitet utvecklat en modell för innovationssamverkan mellan forskare och externa aktörer. Modellen heter 5i och utgår från fem stadier: Inspirera, identifiera, initiera, ingå samt intensifiera. Modellen används för att på ett strukturerat sätt välja lämpliga aktiviteter beroende på hur långt i en samverkansprocess som parterna har kommit samt vad syftet och målet med deras samverkan är.

Ett tårtdiagram som symboliserar 5i-processen: inspirera, identifiera, initiera, ingå, intensifiera.

Strategiska samverkanssatsningar

UU Samverkan har i uppdrag att stödja universitetsledningen samt områdes-och fakultetsledningarna i strategiska samverkanssatsningar. Det kan handla om att ingå strategiska samarbeten med specifika organisationer eller deltagande i nationella och internationella initiativ.

Enheten har bland annat ansvaret för att koordinera universitetets strategiska partnerskap samt att husera programkontoret för det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things Sverige (IoT Sverige) som Uppsala universitet är värd för. UU Samverkan har också ansvaret för Uppsala universitets uppdrag som Industrial Liaison Office (ILO) för forskningsinfrastrukturen Cern samt arbeta med den nationella satsningen Big Science Sweden.

Kontakta UU Samverkan

UU Samverkans uppdrag är att stödja samverkans- och innovationsprojekt mellan universitetets forskare och organisationer i samhället. Du är välkommen att höra av dig till oss om du söker en kontakt för att påbörja ett samarbete eller om du har mer allmänna frågor kring forskningssamverkan. Använd kontakformuläret här nedanför eller kontakta en av våra samverkansledare direkt.

Kontaktformulär

Har du frågor, idéer eller önskemål om att samarbeta med våra forskare? Fyll i formuläret här så hör vi av oss till dig inom kort.

Dina personuppgifter sparas för att vi ska kunna kontakta dig i detta ärende, men kommer inte att användas på något annat sätt.

Vi som jobbar vid UU samverkan

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Senast uppdaterad: 2022-08-15