Samverkan

Alumnnätverket

Nätverk för tidigare studenter

Uppsala universitets alumnnätverk är en mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande för 20 000 uppsalaalumner runt om i världen.

Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet och andra som står universitetet nära. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter räknas som alumner.

I nätverket ingår ett växande antal alumn- och seniorföreningar och lokala föreningar runt om i världen. Många av föreningarna anordnar regelbundet, återträffar, föreläsningar, pubkvällar, jubileer och andra aktiviteter för dig som är medlem. Om du inte finner någon förening som passar dig hjälper vi gärna till att etablera en för dig och ditt nätverk. Kontakta alumnkontoret.

Logga in i alumnnätverket

Registrera dig som alumn

Nytta och nöje

I alumnnätverket håller du kontakten med både ditt universitet och andra alumner samtidigt som du knyter nya intressanta kontakter.

Som alumn erbjuds du möjlighet till karriärutveckling och kan samtidigt dela med dig av din kunskap. Du är en viktig ambassadör för Uppsala universitet. Dina erfarenheter från arbetslivet är värdefulla.

Delta i alumnföreningarnas och universitetets olika evenemang och aktiviteter. Via bland annat alumnernas nyhetsbrev håller du dig informerad om vad som händer.

Förmåner för dig som är medlem

  • Särskilda alumnerbjudanden som förmånligt pris på konserter, events och litteratur.
  • Kontakt med universitetets nuvarande studenter genom examensarbeten, praktikplatser, studiebesök, gästföreläsningar och mentorskap
  • Magasinet Nya Horisonter och e-nyhetsbrevet Horisont Uppsala
  • Aktuella nyheter från universitetet om utbildning och forskning
  • Kontaktuppgifter till studiekamrater, nationsvänner och alumnföreningar