Samarbete kring forskning och utveckling

Mer och bättre samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle är nödvändigt för att hantera många av de utmaningar vi står inför idag och framåt. Digitalisering, folkhälsa, välfärd och integration är bara några exempel. Samverkan över sektorsgränser öppnar också upp för nya möjligheter, bidrar till att stärka kvalitet i utbildning och forskning och inte minst stärkt innovationsförmåga hos de parter som samarbetar. Samtidigt når många försök till samverkan inte sin fulla potential trots att viljan finns.

Uppsala universitet vill göra samverkan lättare för dig och bidra till att den blir framgångsrik och hållbar. Därför kan du få stöd i varje steg av processen, från ett första möte till ett pågående samarbete.

En kontakt, många möjligheter

Det finns många sätt för företag och organisationer att utvecklas med Uppsala universitet, men det är inte alltid lätt att hitta rätt på ett så stort universitet och dra nytta av möjligheterna.

UU Samverkan gör det arbetet lättare för dig. Här finns ett brett kunnande om forskningen vid universitetet och samlad erfarenhet från många olika branscher, vilket gör att du kan få bästa möjliga stöd utifrån behoven i din verksamhet.

Inom forskningen finns det två möjliga samarbetsformer, uppdragsforskning och samverkansforskning. Hur dessa former skiljer sig åt kan du läsa mer om här:

Uppdragsforskning och samverkansforskning

Senast uppdaterad: 2021-02-17