Samverkan med näringsliv och samhälle

UU Innovation

Arbetar du i en verksamhet som vill utvecklas med forskning?

planta

UU Innovation är en mötesplats för idéer, kunskap och samverkan. Genom att stimulera och underlätta nyttiggörande av kunskap bidrar vi till att skapa ömsesidigt värde för Uppsala universitet och samhället i övrigt.

Vi ger anställda och studenter vid Uppsala universitet stöd för kommersialisering och samverkan.

Vi är också en viktigt ingång för organisationer utanför universitetet som söker specifik akademisk kompetens och samarbeten.

Hos oss arbetar affärsrådgivare, samverkansledare och specialister inom IP med mångårig erfarenhet från både forskning, näringsliv, offentlig och ideell sektor.

Välkommen att kontakta oss! Tillsammans får vi samarbeten att växa och idéer att bli verklighet!

Mer om UU Innovation

UU Holding AB

UU Holding är Uppsala universitets holdingbolag. Uppdraget är att vara en tidig investerare och därmed stödja den kommersiella utvecklingen av kunskap och idéer vid Uppsala universitet. Genom UU Holding kan universitetet bidra till licensiering av ny teknologi och till att etablera nya forskningsbaserade företag.

Mer om UU Holding

Samverkan i regionen

UU Innovation och UU Holding AB jobbar nära flera av Uppsalaregionens innovationsstödjande organisationer, bland annat: Forskarpatent i Uppsala AB, Uppsala Innovation Centre (UIC), Drivhuset, STUNS, Uppsala BIO, SLU Holding, Innovation Akademiska, Connect och Almi.

Exempel på modeller och arbetssätt för innovationssamverkan

För att ytterligare stärka och initiera samverkan har man inom Uppsala universitet och dess omkringliggande innovationssystem utarbetat ett antal modeller och arbetssätt som i vissa fall fått nationell och internationell spridning.

Exempel:

  • Ångströmakademien (ÅMA), en industriell samverkansplattform inom teknik och naturvetenskap.
  • SciLife Innovation, tillsammans med Karolinska Institutet, för samarbeten mellan framför allt mindre företag och forskare vid det nationella programmet SciLifeLab.
  • AIMday, en effektiv process för att föra samman akademi och externa organisationer för att initiera samarbeten. Modellen har utvecklats och med framgång används vid Uppsala universitet, varefter den spridits till andra lärosäten såväl i Sverige som i andra länder.
  • Bio-X, ett program för samarbeten mellan akademi och näringsliv inom livsvetenskaperna enligt en strukturerad projektmodell, har utvecklats inom Vinnväxt-programmet Uppsala Bio, men efterhand breddats till att omfatta företag och lärosäten i fler svenska regioner.