Uppsala universitet samordnar Erasmus+projekt i Vietnam

11 oktober 2016

Uppsala universitet har i konkurrens med ett stort antal lärosäten fått uppdraget att koordinera kapacitetsutvecklingsprojektet Event, European and Vietnamese Collaboration on Graduate Employment, som finansieras av EU inom ramen för programmet Erasmus+.

Syftet med kapacitetsutveckling inom högre utbildning (Capacity Building for Higher Education) genom Erasmus+, är att främja modernisering, tillgänglighet och internationalisering av högre utbildning i länder utanför Europa. Uppsala universitet har deltagit i Erasmus+ sedan det startade 2014, och koordinerar redan ett liknande projekt med fokus på Sydafrika.

Event är ett strukturellt projekt som kommer påverka utvecklingen av det vietnamesiska högre utbildningsväsendet i samarbete med det vietnamesiska utbildningsdepartementet. Projektet har en budget på omkring en miljon euro och kommer att pågå i tre år. Events europeiska samarbetspartners är KTH i Stockholm, University of Groningen i Nederländerna och Universidad de Valencia i Spanien. Partners i Vietnam är - förutom utbildningsdepartementet, och The Institute of Labour Studies - fem olika universitet: National Economics University i Hanoi, Hanoi University of Industry, HCMC University of Technology, HCMC University of Technology and Education och Hue University.

Event har som mål att, genom samarbete med experter från de olika universiteten, hitta lösningar på de höga arbetslöshetssiffrorna bland akademiker i Vietnam. Bland annat kommer man att arbeta för att skapa strukturer för att bättre kunna stötta studenter på deras väg in i arbetslivet.

- Det är väldigt tillfredsställande att vårt projekt har blivit utvalt och tilldelat finansiering av Europeiska kommissionen. Kapacitetsutvecklingsprojekt ger en fantastisk möjlighet att stärka våra band till lärosäten inom och utanför Europa. Genom Event utvecklar vi redan befintliga samarbeten, bland annat med vår U4-partner, University of Groningen, och skapar samtidigt relationer med nya samarbetspartners. De höga arbetslöshetssiffrorna bland akademiker generellt är en global angelägenhet. I och med Uppsala universitets regionala kontor i Hanoi, och tack vare samarbetet med statliga institutioner i landet, har Event goda förutsättningar att ha en positiv inverkan på anställningsbarheten hos akademiker i Vietnam, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

Mer information:

Oddný Sverrisdóttir, projektkoordinator på internationella kansliet vid studentavdelningen, Uppsala universitet, oddny.sverrisdottir@uadm.uu.se

Philipp Baur, projektkoordinator på internationella kansliet vid studentavdelningen, Uppsala universitet philipp.baur@uadm.uu.se"