Samverkan

Sök bland Uppsala universitets rika utbud av aktiviteter riktade till skola och förskola. Här hittar du till exempel evenemang för barn och ungdomar, skräddarsydd fortbildning för lärare och ingångar till spännande skolforskning.

Kontakt

Har du frågor om databasen med aktiviteter för skolsamverkan? Kontakta Andrea Dahlkild på Forum för Samverkan.