Samverkan

Evolutionsmuseet inbjuder till lärarföreläsning

Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Biologi, Naturvetenskap

Arrangör: Evolutionsmuseet

Från fenor till fötter: Hur våra avlägsna förfäder kravlade upp ur vattnet och erövrade världen

Dagens groddjur, reptiler, däggdjur och fåglar har alla ett gemensamt ursprung i de fiskar som utvecklade ben och tår när de gick upp på land, Men hur gick denna utveckling till? Om det, och mer, berättar paleontologen Per Ahlberg. Per är professor i evolutionär organismbiologi vid Uppsala universitet, och är känd för sina studier av tidiga landryggradsdjur.

 

För: Lärare

Datum: Tisdag 10 april

Tid: 16-17

Plats: På EBC. Se: www.ebc.u.se/hitta-find/

Specificerad lokal kommer senare 

 

Obligatorisk föranmälan (max 100 platser). Anmäl till info@em.uu.se senast onsdag 4 april.

 

Att ta sig till Evolutionsmuseet: Parkering finns, kostnad 10 kr/tim. Se: www.ebc.u.se/hitta-find/ . Busslinje 2,7 och 12 stannar vid hållplats "Evolutionsmuseet".