Lärarcafé: Prata sex och relationer - en del av ditt uppdrag

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Arrangör: Forum för samverkan

Teman: Genus och jämställdhet, Elevhälsa och arbetsmiljö, Värdegrundsarbete

Datum och tid: 12 april 2018, kl 17.15 – 19.00

Matilda Strömberg från RFSU ger en kort föreläsning om olika förhållningssätt till sex- och samlevnadsundervisning och delar med sig av handfasta tips som du kan använda på dina lektioner. Därefter mingel med tilltugg.

Lärarcafé är en mötesplats där yrkesverksamma lärare träffar lärarstudenter från de olika lärarprogrammen. Varje Lärarcafé inleds med en kort föreläsning (30 min). Därefter minglar och diskuterar vi och det bjuds på kaffe och tilltugg.

Plats: Blåsenhus, Entréhallen (Visionstrappan)
Tid: 12 april kl. 17:15-19:00

Läs mer på http://www.forumforsamverkan.uu.se/studentsamverkan/lararcafe/