Fler vägar till läraryrket – pilotprojekt Lärarpar

Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet, Gymnasiet, Högstadiet

Ämneskategori: Teknik

Arrangör: Forum för samverkan

Teman: Digitalisering och programmering

Vi står inför en omfattande lärarbrist som kräver innovativa lösningar. Uppsala universitet har genom pilotprojektet Lärarpar provat att ta in ämnesexperter i klassrummen, personer som kanske saknar pedagogisk utbildning men har djup kunskap i bristämnen som teknik. Läs de två rapporterna.

Vi står inom några år inför en omfattande lärarbrist och den kommer inte gå att hantera bara genom att öka antalet platser på lärarutbildningarna – kompletterande lösningar behövs där en möjlighet är att få in ämnesexperter i klassrummen, personer som kanske saknar pedagogisk utbildning men kan ha djup kunskap i bristämnen som teknik. Samtidigt får programmering en framskjuten plats i läroplanen vilket leder till stora fortbildningsbehov av lärare. Uppsala universitet har genom pilotprojektet Lärarpar tagit ett grepp om båda dessa frågor.

Upplägget i projektet går ut på att pedagogen/läraren får förstärkning i klassrummet av en så kallad ämnesexpert, i det här fallet civilingenjörsstudenter inom IT. Pedagogen och ämnesexperten bildar tillsammans ett Lärarpar. Pilotprojektet har genomförts under 2016 -2017 vid skolor i Uppsala. Totalt har cirka 100 elever i åk 4 till 6 deltagit. Erfarenheter från projektet (intervjuer med lärare och studenter samt enkät bland elever) finns beskrivna i följande två rapporter (länkar till pdf):

Lennart Rolandsson, Lärarpar: Ämnesexperter och lärare tillsammans (2017)

Adina Juslenius & Emma Sjösten, Robotprogrammering: ett fungerande verktyg för att väcka ungas intresse för teknik och programmering? (2017)

Projektledare och kontaktperson: Lars-Åke Nordén, lars-ake.norden@it.uu.se

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan? Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.

Senast uppdaterad: 2022-02-09