Vattendagar

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Matematik, Biologi, Naturvetenskap

Arrangör: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

En vattendag vid Erkenlaboratoriet är ett läromedel som täcker in mycket inom det naturvetenskapliga ämnesområdet.

Vattendagarna är framtagna att passa den nya läroplanen (Läropan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) samt ämnes- och kursplanerna (ht 2011) för biologi och naturkunskap på gymnasial nivå. Vi genomför anpassade vattendagar för barn i förskola upp till gymnasium och vi kan även tillhandahålla material att arbeta med innan och efter ett besök hos oss.

En Vattendag är mer än en utflykt, det är ett läromedel som inspirerar och lyfter eleverna att prestera och uppfylla hela sin potential. Det ger lärare möjlighet att ta ett steg tillbaka, iaktta och bedöma varje elev individuellt och att hinna föra en pedagogisk dialog eftersom Erkenlaboratoriets pedagoger driver dagen framåt. Men de vackra omgivningarna och den trivsamma atmosfären främjar också gruppkänslan i klasserna. Elevernas nyfikenhet vaknar och skapar ett intresse i gruppen som kan skapa nya sammansättningar och öka sammanhållningen. 

Ladda hem vår informationsbroschyr

Läs mer om vattendagarna vid Erkenlaboratoriet

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan? Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.

Senast uppdaterad: 2022-02-09