Visning av Drömmen om det exakta

Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Fysik, Teknik, Naturvetenskap, Kemi

Arrangör: Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

En museilektion om elektromagnetismens spännande framväxt.

Upplägget för museilektionen i Drömmen om det exakta utgår från elektromagnetismens framväxt. Först behandlas de två områdena ellära och magnetism separat för att sedan knytas ihop till elektromagnetism. Samtliga delar har en historisk utgångspunkt men med en tydlig koppling till läroplanerna för högstadiet respektive gymnasiet. Under museilektionen utförs demonstrationer och eleverna får även se instrument som användes i den elektromagnetiska forskningen under 1800-talet.
Exempel på delar som behandlas under museilektionen är: stavmagneter, magnetiska poler, batterier, elmotorer och kondensatorer.
Studenter från civilingenjörs- och lärarprogram vid Uppsala universitet leder museilektionerna.