Bioresurs - Organismvärlden med ekologi

Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Biologi, Naturvetenskap, Teknik

Arrangör: Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Målet för Bioresurs är att bidra till att lärare i förskola och skola får en höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik. Här finns ämnesresurser och länkar till litteratur som kan inspirera dig som lärare, samt tips på var du kan köpa material som kan behövas i undervisningen.

Växter, djur, svampar och mikroorganismer är beroende av varandra och sin omgivning, och tillsammans med den omgivande miljön bildar de ekosystemen. Att jobba med frågor som rör närmiljön, samt att studera vanliga arter och hur de samspelar med varandra, kommer in tidigt i skolans kursplan för biologi. Det viktigt att visa på grunderna för de ekologiska sambanden för att eleverna tidigt ska bli medvetna om ekosystemtjänsterna vi människor är beroende av och även förstå hur människor påverkar naturen.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik erbjuder här ett brett spektrum av praktiska undersökningar och övningar.

Till resurssidan