Bioresurs - Litteraturtips

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Ämneskategori: Biologi

Arrangör: Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Här lägger vi in tips på böcker och skrifter, främst sådana som anmälts i Bi-lagan. Urvalet är subjektivt och omfattar litteratur från olika ämnesområden inom biologi samt biologiinriktad ämnesdidaktisk litteratur.

Litteraturtips