Student för en dag - Institutionen för geovetenskaper

Målgrupp: Gymnasiet

Ämneskategori: Naturvetenskap, Kemi, Fysik, Biologi, Teknik, Geografi

Arrangör: Institutionen för geovetenskaper

Teman: Hållbar utveckling

Kom och var student en dag på Institutionen för geovetenskap. Följ en student på våra kurser eller program. Delta i studier och föreläsningar. Kontakta - informator@geo.uu.se