Skolbesök - Institutionen för geovetenskaper

Målgrupp: Gymnasiet

Ämneskategori: Naturvetenskap, Kemi, Fysik, Teknik, Biologi, Geografi

Arrangör: Institutionen för geovetenskaper

Teman: Hållbar utveckling

Beställ ett besök av en studievägledare som presenterar kurser och program inom geovetenskap. Informerar om hur man kan studera vulkaner, glaciärer, fossil, bergarter, vatten, väder och hållbar utveckling. Kontakta informator@geo.uu.se