Forskningscirklar - skola och lärosäte i nära samverkan

Målgrupp: Lågstadiet, Förskola, Högstadiet, Mellanstadiet, Gymnasiet

Arrangör: Forum för samverkan

Forskningscirkeln är en form för lärande på en praktiknära nivå där en grupp deltagare, t.ex. lärare eller skolledare, själva formulerar ett problem utifrån utmaningar som de möter i sin vardag. Detta beforskas sedan med hjälp av en forskare från universitetet.

Lär dig mer om samverkansformen på Forum för samverkans webbplats! Där kan du också ta del av pågående och avslutade forskningscirklar.

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.