Serienoveller för unga om sexuella övergrepp

Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Ämneskategori: Biologi, Idrott och hälsa, Samhällsvetenskap

Arrangör: Nationellt centrum för kvinnofrid

Teman: Genus och jämställdhet, Sex- och samlevnadsundervisning

Serienovellen "Första helgen i juni" som vänder sig till unga handlar om en våldtäkt. I fortsättningen "Världens sämsta sommar" får läsaren följa huvudpersonen när denne tar hjälp av vården. Av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Under 2018 reviderades serienovellen ”Första helgen i juni” för att stämma överens med den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli. Serienovellerna är framtagna av Nationellt centrum för kvinnofrid i samarbete med illustratören Matilda Ruta. Materialet går att beställa hem kostnadsfritt via info@nck.uu.se eller via Utbudet.se. 

Läs mer på 

nck.uu.se/kunskapsbanken/nck-s-publikationer/

nck.uu.se/information-nck/nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida/?tarContentId=752998