Webbkurs om våld

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Ämneskategori: Samhällsvetenskap, Idrott och hälsa

Arrangör: Nationellt centrum för kvinnofrid

Teman: Elevhälsa och arbetsmiljö, Genus och jämställdhet, Värdegrundsarbete, Sex- och samlevnadsundervisning

Webbkurs om våld introducerar kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är webbaserad, kostnadsfri och öppen för alla. Den är utvecklad av Nationellt centrum för kvinnofrid i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelsen.

Webbkurs om våld lämpar sig väl för lärare som i sitt yrke kan möta barn och unga som utsätts för våld eller är vittne till våld i nära relationer. Kursen ger grundläggande kunskaper om våld i nära relationer, den tar upp sådant som våldets uttryck och konsekvenser. 

Kursen tar mellan två och fyra timmar och den går att göra enskilt eller i grupp. Den nås enkelt via webben webbkursomvåld.se 

Läs mer på

nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/webbkurs-om-vald/

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan? Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.

Senast uppdaterad: 2022-02-09