Universitetskurser om våld

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Ämneskategori: Samhällsvetenskap, Idrott och hälsa

Arrangör: Nationellt centrum för kvinnofrid

Teman: Genus och jämställdhet, Elevhälsa och arbetsmiljö, Sex- och samlevnadsundervisning, Värdegrundsarbete

Grundkursen "Mäns våld mot kvinnor" och den tvärprofessionella kursen för yrkesverksamma ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma” ger lärare kunskap och redskap att upptäcka och stötta personer som utsätts för våld i nära relationer.

Nationellt centrum för kvinnofrid ger universitetskurserna "Mäns våld mot kvinnor", 7,5 hp samt ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma”, 15 p vid Uppsala universitet. 

Grundkursen syftar till att öka kompetensen hos blivande yrkespersoner så att de blir bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Kursen för yrkesverksamma syftar till att öka kompetensen hos yrkespersoner så att de blir bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Läs mer på

nck.uu.se/utbildning/

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan? Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.

Senast uppdaterad: 2022-02-09