Introduktionsdagar om våld i nära relationer

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Högstadiet, Mellanstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Ämneskategori: Samhällsvetenskap, Idrott och hälsa

Arrangör: Nationellt centrum för kvinnofrid

Teman: Elevhälsa och arbetsmiljö, Genus och jämställdhet, Sex- och samlevnadsundervisning, Värdegrundsarbete

Varje år i januari arrangerar Nationellt centrum för kvinnofrid tre dagar med föreläsningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. De tre "Introduktionsdagar för yrkesverksamma" är öppna för alla.

Introduktionsdagarna hålls varje år i januari och ger en grundläggande introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. De arrangeras i Uppsala och antalet deltagare brukar vara omkring 200 stycken. 

Anmälan krävs till Introduktionsdagarna (antalet platser är begränsade), det görs via webben: nck.uu.se/utbildning/introduktionsdagar-for-yrkesverksamma/

 

 

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.