Att leda samverkan

Målgrupp: Lågstadiet, Förskola, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Arrangör: Enheten för uppdragsutbildning, Uppsala universitet

Teman: Digitalisering och programmering, Organisation och ledarskap, Hållbar utveckling, Genus och jämställdhet

Datum och tid: 20 september 2019 – 10 mars 2020, kl 14.00 – 16.30

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar. Kursen ger dig teoretisk och praktisk kunskap för att utveckla kompetens inom facilitering och processdesign. Ett nyckelmoment är reflekterande samtal mellan deltagare och kursledare.

För mer information och anmälan