God inkluderande lärmiljö - rapport från en forskningscirkel

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Särskola, Vuxenutbildning, Gymnasiet, Högstadiet, Mellanstadiet

Arrangör: Forum för samverkan

Teman: Elevhälsa och arbetsmiljö, Ledarskap i klassrummet, Värdegrundsarbete, Organisation och ledarskap, Specialpedagogik och inkludering

Sigtuna kommun vände sig till Forum för samverkan för att få ett vetenskapligt perspektiv på frågan om vad en inkluderande lärmiljö egentligen är. Så inleddes forskningscirkeln God, inkluderande lärmiljö.

De flesta är överens om att alla barn i skolan och förskolan har rätt att känna sig inkluderade. Men exakt vad begreppet inkludering står för och hur man får syn på en lärmiljö som lever upp till det så ofta predikade idealet, är svårare att svara på. Sigtuna kommun vände sig till Forum för samverkan för att få ett vetenskapligt perspektiv på frågan. Så inleddes forskningscirkeln God, inkluderande lärmiljö.

Ta del av resultatet i form av filmer, rapport och artikel

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.