Textbaserad programmering i Phyton

Målgrupp: Högstadiet

Ämneskategori: IT/data, Teknik, Matematik

Arrangör: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Teman: Digitalisering och programmering

Programmeringsspråket Python är ett open-source-språk som kan användas för att programmera i stort sett vad som helst. I denna workshop för lärare går vi in i programmeringens oftast dolda värld och lär oss att skriva och förstå kodningen bakom programmeringen.

En workshop i två delar som introducerar imperativ textprogrammering i allmänhet och programspråket Python i synnerhet. Första träffen går igenom grunderna i Python. Vid andra träffen tar vi upp hur man på olika sätt kan arbeta med Python för nybörjare i programmering. Ett par mindre hemuppgifter löses på egen hand inför bägge träffarna. Workshopen riktar sig främst till ämneslärare i matematik eller teknik på högstadiet, men även andra är välkomna. Målet är att du ska gå ifrån utbildningen med konkreta idéer om hur du kan omsätta de nya kunskaperna i din undervisning.

Workshopen ges av programmeringscenter som är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet, där syftet är att bidra till utvecklingen av programmeringsundervisningen i skolan, inspirera lärare och elever, och bidra till forskningen kring programmeringens didaktik. På Programmeringscenter ges fristående och kostnadsfria workshops i programmering anpassade för lärare från förskola upp till högstadiet. Du kan välja den inriktning som passar din elevgrupp bäst, eller gå flera kurser för att få en bredare kunskap om olika programmeringsverktyg. Workshoparna är upplagda som paket om två tillfällen, utom workshoparna i Blue-bots som ges som enskilda tillfällen. Målet är att du ska gå ifrån utbildningen med konkreta idéer om hur du kan omsätta de nya kunskaperna i din undervisning.

Inplanerade lärarworkshops i programmering på distans

Under senhösten och vintern planerar Programmeringscenter att erbjuda lärarworkshops i programmering på distans. Som deltagande lärare kan du då få input, fortbildning och tips till din undervisning i klassrummet, utan att åka till Programmeringscenter. Kurser och datum publiceras på programmeringscentrets hemsida och Pedagog Uppsala så fort de är satta.

Programmeringscentrets hemsida 

 

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.