EDU Uppdrag - Flexibel utbildningsdesign på vetenskaplig grund

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Vuxenutbildning, Gymnasiet

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Teman: Betyg och bedömning, Digitalisering och programmering, Elevhälsa och arbetsmiljö, Genus och jämställdhet, Hållbar utveckling, Ledarskap i klassrummet, Modersmål, Nyanlända och integration, Språkutvecklande arbetssätt, Rasism och främlingsfientlighet, Specialpedagogik och inkludering , Organisation och ledarskap, Värdegrundsarbete

EDU Uppdrag bygger skräddarsydd kompetensutveckling på vetenskaplig grund. Våra uppdrag spänner från förskollärar- och lärarlyftskurser arrangerade i samverkan med Skolverket, till kurser för att motverka främlingsfientlighet och rasism och kurser i programmering med mera.

EDU Uppdrag är en del av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) vid Uppsala universitet. Vi arbetar med kompetensutveckling för kommuner, landsting och näringsliv.

EDU Uppdrag bygger skräddarsydd utbildning som vilar på vetenskaplig grund. Vid institutionen finns några av landets mest spännande och framgångsrika utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer. Föreläsare, seminarieledare och kompetensutvecklare knutna till  EDU Uppdrag undervisar och forskar inom hela det utbildningsvetenskapliga fältet.

Våra uppdrag spänner från kurser arrangerade i samverkan med Skolverket - som förskollärar- och lärarlyftskurser, kurser för att motverka främlingsfientlighet och rasism samt kurser i programmering - till  längre specialdesignade uppdrag samt föreläsningsserier med eller utan högskolepoäng beroende på behov. Exempelvis har vi i ett större flerårigt projekt -   ”Inkluderingsperspektiv – en skola för alla” - utbildat all skolpersonal inom en kommun, såväl lärare som t.ex. vaktmästare och måltidspersonal.

Inför ett uppdrag börjar vi alltid med ett förutsättningslöst möte och lyssnar in beställarens önskemål. Tillsammans designar vi sedan den utbildning beställaren har behov av. Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Läs mer om aktuella utbildningar - Kontakta EDU Uppdrag

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.