Lärarfortbildning för skolans internationalisering

Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: IT/data, Engelska, Tyska, Franska, Ryska, Kinesiska, Spanska, Övriga språk

Arrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Teman: Digitalisering och programmering, Modersmål, Nyanlända och integration, Språkutvecklande arbetssätt

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering är ett kunskaps- och resurscentrum för skolan, främst med inriktning mot internationalisering, kultur och språkdidaktik. Vår största målgrupp är språklärare – engelska, franska, spanska, tyska, kinesiska och modersmål.

Sedan 1964 har vi ett rikstäckande uppdrag från riksdagen att fortbilda skolpersonal med fokus på internationalisering. Vi anordnar därför kurser, seminarier och konferenser i Sverige och utomlands samt tillhandahåller skräddarsydd fortbildning för enskilda lärare, lärarlag, skolor och kommuner.

Fortbildningsavdelningen ger även ett antal poänggivande högskolekurser. Vår strävan är att erbjuda fortbildning av hög kvalitet där forskning kopplas samman med beprövad erfarenhet från vardagen i skolan. Vår största målgrupp är språklärare – engelska, franska, spanska, tyska, kinesiska och modersmål.

Fortbildningsavdelningen är sedan 2018 en del av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Läs mer och ta del av utbudet på FBA:s webbplats